ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NESSUS PROFESSIONAL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 _ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΙΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ NESSUS PROFESSIONAL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10 _ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΙΘ


Σχετικά συννημένα:


7066_2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf