ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π53_26-01-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π53_26-01-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr