ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π433/03.06.2011

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες των Γραφείων Αθήνας στην Δαβάκη 10-Αμπελόκηποι, προτίθεται έως την 06.06.2011 να προμηθευτεί,  δι’ απευθείας αναθέσεως,  εξοπλισμό γραφείου.

Σχετικά συννημένα:

P433_03.06.11.pdf