ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ (Δ382/16-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ), προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για ακουστικές συστοιχίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου \"Acoustic Urban Threat Detector for Improved Surveillance Capabilities - AUDIS\" 

Σχετικά συννημένα:

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_AUDIS.pdf