ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ365/ 06-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Τομέα eGov του ΕΑ ΙΤΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη Περιεχομένου των Ψηφιακών Μαθημάτων και Λειτουργία της Υπηρεσίας» της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  ΕΣΠΑ 2007 – 2013 - κωδικός πράξης 296437)

Σχετικά συννημένα:

Πρόχειρος Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΨΕΒ.pdf