ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ 354/26-04-2011

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα  –Υποέργο «ΔΙΑΣ» προτίθεται έως την 17/5/2011 να αναθέσει, δια απ\' ευθείας αναθέσεως, την προμήθεια 2 εξυπηρετητών και 1 προσωπικού υπολογιστή.

 

Σχετικά συννημένα:

RFP_1 PC_2 SERVERS.pdf