ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (358/ 2-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου AUDIS, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA, European Defense Agency), προτίθεται έως τις 9/05/2011  να προμηθευτεί δι’ απευθείας αναθέσεως τον σχεδιασμό και κατασκευή αρθρωτής δομής κεραίας, η οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για να στεγάσει 165 μικρόφωνα, και η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως ακουστική συστοιχία.

Σχετικά συννημένα:

RFP_AUDIS.pdf