ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 07/06/2017  να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο, προς ανακύκλωση,  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό φωτοτυπικό χαρτί, από σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου (Νομός Φλώρινας).

Κριτήριο Ανάθεσης: Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

 Ελάχιστη αποδεκτή προσφορά: 70 ευρώ ανά τόνο (η τιμή θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών του αναδόχου)

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2017

 Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν την κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα  στα γραφεία του ΙΤΥΕ στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος) μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία κι ώρα, ήτοι μέχρι 07/06/2017 και ώρα 12:00

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Αρβανίτη  τηλ: 210 33 50 753, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


Σχετικά συννημένα:


P479_31_05_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E. WORLD Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση» (DCI-NSA-ED 2014/338-120) της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται έως τις 02/06/2017 να αναθέσει μεταφραστικό έργο όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 2.470,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.  210 3350744, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P460_24_05_2017_PROTHESI_ANATHESIS_YPHRESION_METAFRASIS.pdf

Π454_Εκ νέου προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac και σαρωτών εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π454/23-05-2017 απόφασης του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac  & Σαρωτών Εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ζητούμενων σε δύο (2) τμήματα:

  • Τμήμα Α: ενός (1) Υπολογιστή Apple iMac
  • Τμήμα Β: δύο (2) Επιτραπέζιων σαρωτών εγγράφων υψηλής ταχύτητα

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είτε και για τα δύο Τμήματα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται για το Τμήμα Α στο ποσό των Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων Σαράντα Ευρώ (2.340,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και για το Τμήμα Β στο ποσό των Χιλίων Διακοσίων Εξήντα Ευρώ (1.260,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€ (Τριών Χιλιάδων Εξακόσιων Ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την 12/06/2017 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φραγκίσκος Φώσκολο,email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.: 2103350709


Σχετικά συννημένα:


P454_Prosklisi_ypobolhs_prosforon_exoplismou.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 29/05/2017, να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο/ους  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό φωτοτυπικό χαρτί προς ανακύκλωση.

Ειδικότερα, η πώληση / διάθεση ανακυκλώσιμου χαρτιού γεωγραφικά χωρίζεται σε Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Α. Νομός Θεσσαλονίκης

Τμήμα Β. Νομός Ημαθίας

Τμήμα Γ. Νομός Φλώρινας

Τμήμα Δ. Νομός Αχαΐας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα (1) ή περισσότερα  από τα παραπάνω Τμήματα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Τμήμα. Για κάθε ένα από τα Τμήματα, Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την υψηλότερη τιμή ανά τόνο μετά από μια διαδικασία πλειοδοσίας, η οποία θα διεξαχθεί σε 2 γύρους.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Αρβανίτη, τηλ: 210 33 50 753, Fax: 210 32 34 946,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P451_22_05_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ [2] ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P446.pdf

Π437/16.5.2017_Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 για Μαθητές με Αμβλυωπία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 για Μαθητές με Αμβλυωπία» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: €80.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €4.800,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €84.800,00), κατά τις διακρίσεις της διακήρυξης.

Ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων: €60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €3.600,00).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 14/6/2017 και ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/6/2017 και ώρα 12:00.Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


PROTHESI_P432.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 11/05/2017 να αναθέσει απ’ ευθείας την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, για διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 11/05/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

 Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P376_05_05_2017_Prothesi_Anathesis_yphresion_internet.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π362/03.05.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LINKOLN

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος και ειδικότερα η Διεύθυνση Τηλεματικής προτίθεται να αναθέσει έως την 9/05/2017 την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου "LINKOLN - Lean Innovative Connective Vessels" που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020- Grant Agreement no 727982. O εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου όπως προβλέπεται στο grant aggreement.

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 3.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους εγγράφως έως την 9/05/2017 στην διεύθυνση e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπόψη κου Χρυσόστομου Στύλιου ή στο fax του ΙΤΥΕ: 2610 960490.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ελ. Αρβανίτη στο τηλ: 2610960309 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


p362linkoln.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 352/28.04.17_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 05/05/2017, να αναθέσει σε ανάδοχο:

 

Α) την παραλαβή από σχολικές μονάδες του Δήμου Πατρέων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) μεγασάκων (που θα περιέχουν παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό χαρτί φωτοτυπικού), την μεταφορά τους σε σημείο συγκέντρωσης, το άδειασμά τους σε κάδο ανακύκλωσης και

Β) την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) των παλαιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού.

 

Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 60 ευρώ ανά τόνο.

Κριτήριο ανάθεσης: Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Διάρκεια Σύμβασης: από την υπογραφή της έως 31/12/2017

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος,)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210-33 50 709, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Fax: 210 32 22 135


Σχετικά συννημένα:


P352_280417_AnakiklosiXartiouPatra.pdf

Π 350/27.04.2017_Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό Προμήθειας Οχημάτων για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ (Αρ. Διακήρυξης: Π 350/27.04.17)

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων σχετικά με τη  Διακήρυξη για την «Προμήθεια Οχημάτων για τηνΥποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ» (Αρ. Διακήρυξης: Π 314/11.04.17)

Σχετικά συννημένα:


P350_270417_Promitheia_Oximaton_Apothikis_Dieykriniseis.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ Ή/ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ανακύκλωσης προτίθεται έως την 03/05/2017 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή μέσων συγκέντρωσης (μεγασάκων ή/και χαρτοκιβωτίων) ανακυκλώσιμου υλικού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οικονομική προσφορά μέχρι την 03/05/2017 η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Συμπλήρωση των τιμών μονάδας μιας αποστολής στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.
  2. Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.

 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται στο ΙΤΥΕ με e-mail:

 Yπόψη κας. Μ. Αρβανίτη

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P348_26_04_2017_Prothesi_Anathesis_yphresion_dianomhs.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 03/05/2017, να πωλήσει/ διαθέσει σε ανάδοχο/ους  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού προς ανακύκλωση.

 Ειδικότερα, η πώληση / διάθεση γεωγραφικά χωρίζεται σε Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Α. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Β. Νομός Αττικής.

 Τμήμα Γ. Νομός Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δ. Δήμος Αιγιαλείας.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Τμήμα. Ειδικότερα, για κάθε ένα από τη Τμήματα Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Ελάχιστη αποδεκτή προσφορά: 145,00 € ανά τόνο (η τιμή θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών του αναδόχου).

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος)

 Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210 33 50 709, Fax: 210 32 22 135, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P347_26_04_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 314/11.04.2017_Προμήθεια Οχημάτων για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας των αποθηκών διδακτικών βιβλίων & χάρτου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια οχημάτων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00 € (πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος μέχρι την Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 10:00.

 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο των αποθηκών του ΙΤΥΕ, κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P314_110417_PromitheiaMiniVan.pdf

Πρόθεση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης & Κίνησης για το κτίριο Μαρίτσας

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


P312.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΤΥΕ ΑΘΗΝΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P311.pdf

Π295/4.4.2017_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Τίτλος : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους  2017-18

Προϋπολογισμός δαπάνης : Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  €770.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24,00% (ΦΠΑ: € 184.800,00, προϋπολογισμός  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €954.800,00) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 16 Μαϊου 2017  Ώρα: 12:00

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 22/5/2017 και ώρα  12:00

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_ Π285/04.04.17_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ (FIBC) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο της κάλυψης απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων  και σε συνέχεια της από 11-1-2017 υπ. αρ. πρωτ. 4569/Δ2 της Απόφασης Ανάθεσης των διαδικασιών ανακύκλωσης σχολικών βιβλίων και χαρτιού στο ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του Γ.Γ. ΥΠΠΕΘ, προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης την προμήθεια Λευκών Μεγασάκων (FIBC) για τις ανάγκες της δράσης “Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού” της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ σε δύο τμήματα:

Τμήμα Α’ ποσότητα χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων και Τμήμα Β’ ποσότητα χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου είδους επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και είναι υποχρεωτικές για τον προσφέροντα.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανά τμήμα είναι 4.500,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  και αποτελεί άνω όριο για τις προσφορές των υποψηφίων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και για τα δύο (2) τμήματα είναι 9.000,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 10-04-2017, ώρα 16:00 στο Πρωτόκολλο του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ.  210-33.50.709, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Σχετικά συννημένα:


P285_04_04_17_Prothesi_Anathesis_Promitheia_Megasakon_Anakyklosis.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π286/04.04.17_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 11/04/2017, να αναθέσει σε ανάδοχο την προμήθεια τόνερ κι αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Εκδόσεων σε Αθήνα και Ασπρόπυργο, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8.600,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 11/04/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος  210-33.50.709 (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).


Σχετικά συννημένα:


P286_04_04_2017_Prothesi_anathesis_promitheia_toner.pdf