ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Καθημερινού Καθαρισμού Γραφείων Αθήνας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας του Παραρτήματός του στην Αθήνα – οδός Μητροπόλεως 26-28, προτίθεται έως την 12/11/2014 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 14.600,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια μέχρι 31/12/2015 (13,5 μήνες περίπου).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελευθερία Σταυροπούλου, τηλ.: 2103350600

 


Σχετικά συννημένα:


P1176_071114_ProthesiAnathesis_YpiresiesKatharismouAthinas2015.pdf

Παροχή διευκρινίσεων για τον Ανοικτό διαγωνισμό Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2015-16 [Αριθμός Διακήρυξης Π 944/12.09.2014]

Σας διαβιβάζουμε απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων  που υπεβλήθησαν και αφορούν στον ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2015-16», σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της Διακήρυξης

[Αριθμός Διακήρυξης Π 944/12.09.2014].


Σχετικά συννημένα:


DIEFKRINISTIKES_APANTISIS_DIAGONISMOS_DIANOMIS_2015_16_P944_12_09_2014.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή  αναδόχου, στο πλαίσιο του έργου ««Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού – ΑΠ1», «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2», Υποέργο 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης – Υλοποίηση της επιμόρφωσης»». 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 37.400,00 € (τριανταεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θ. Πεγιάζης, τηλ.: 2610 960 320, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P1073_101014_SinoptikosDiagonismos_TexnikosSimvoulos_SxolikiVia_V3.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι”, Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προτίθεται έως την 14.10.2014 να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως, εξοπλισμό για τις ανάγκες του έργου, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Απόφαση.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ορίζεται κατά προσέγγιση σε 8.016 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Ζώρος, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ: 210 7276376.


Σχετικά συννημένα:


P1066_081014_ProthesiAnathesis_PromithiaExoplismou_IMRF.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Δημιουργίας & Συντήρησης Ιστοσελίδας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι”, Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προτίθεται έως την 14.10.2014 να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως,  την δημιουργία ιστοσελίδας στην οποία θα προβάλλονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και θα παρουσιάζονται οι ερευνητικές εργασίες και οι τεχνικές αναφορές που έχουν προβλεφθεί για τις ενότητες εργασίας του έργου.

 

Το κόστος για την προμήθεια είναι 1500 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Ζώρος, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ: 210 7276376


Σχετικά συννημένα:


P1065_081014_ProthesiAnathesis_YpiresiesDimourgiasIstoselidas_IMRF.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Πλαίσιο του Έργου ELTAB

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-HEALTH ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ELDER - TABLET», το οποίο  έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Διεθνικές Συνεργασίες Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας», ενταγμένο στον  Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας» του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7Λ6-ΛΩΧ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, προτίθεται έως την 16/10/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμφώνως προς την επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 6.800 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Ιωάννης Καλέμης, τηλ. 2610367712.


Σχετικά συννημένα:


P1061_0610_PromithiaExoplismou_Eltab.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Υπηρεσίες Καθημερινού Καθαρισμού των Γραφείων του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας 2014-15

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού για το χρονικό διάστημα 15/10/2014 – 31/12/2015 για τις ανάγκες του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» του ΙΤΥΕ.

 

Αναλυτικά οι ζητούμενες υπηρεσίες καθαρισμού καταγράφονται στο Παράρτημα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 25.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Λένα Γουρδούπη, τηλέφωνο: 2610-960432, fax: 2610-960392


Σχετικά συννημένα:


P1059_031014_ProxeirosDiagonismos_YpiresiesKathariotitasPatra14_15.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Εκτύπωσης & Μεταφοράς Βεβαιώσεων Πιστοποίησης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, προτίθεται έως 30/09/2014 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την εκτύπωση 18.500 Βεβαιώσεων Πιστοποίησης των δικαιούχων Α’ και Β’ Επιπέδου, συσκευασία αυτών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μεταφορά τους στο ΙΕΠ.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 2.750,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πατσάκη Θεοδώρα, τηλ. επικοινωνίας: 210-33.50.737


Σχετικά συννημένα:


P1000_220914_ProthesiAnathesis_YpiresiesEktiposisPistopoihsewn.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Τροφοδοσίας στο Πλαίσιο του Έργου ABC4Trust

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ABC4Trust (GA-2009-257782) το ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διοργανώνει δημόσια εκδήλωση για την προώθηση και δημοσιοποίηση των στόχων και των επιτεύξεων του έργου καθώς και την 12η γενική συνάντηση (12th General Meeting) των εταίρων του έργου, στις 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα. Το ΙΤΥΕ έως τις 25/09/2014, ημέρα Πέμπτη, προτίθεται να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, την παροχή υπηρεσιών εστίασης σε εταιρεία catering. Ο ακριβής αριθμός των συμμετεχόντων θα καθοριστεί στις 26 Σεπτεμβρίου.

 

O Προϋπολογισμός της ανάθεσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 2.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Βασιλική Λιάγκου, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.        


Σχετικά συννημένα:


P1003_230914_ProthesiAnathesis_CateringABC4Trust.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Ανανέωση της Ενοικιάσης των Αδειών Χρήσης του Λογισμικού Microsoft

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανανέωση της Ενοικίασης των Αδειών Χρήσης Λογισμικού Microsoft για χρονικό διάστημα τριών ετών για τις ανάγκες των Κεντρικών Συστημάτων και όλων των Διευθύνσεων του ΙΤΥΕ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 59.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται σε σφραγισμένο φάκελο και θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 29.09.2014 και ώρα 14:00, στην Κεντρική Γραμματεία του ΙΤΥΕ, τηλ. 2610 960300, υπόψη κ. Γεράσιμου Μεταξά. Προσφορές που φθάσουν στο ΙΤΥΕ μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψιν.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ, Γεράσιμος Μεταξάς, τηλ: 2610-960379,  fax: 2610-960364.


Σχετικά συννημένα:


P952_150914_ProxeirosDiagonismos_AnaneosiAdeionXrisis.pdfP952_150914_ProxeirosDiagonismos_AnaneosiAdeionXrisis.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» στο πλαίσιο του έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 13: «Προμήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης διαβούλευσης: 26/9/2014

 

Ανάρτηση διαβούλευσης: http://www.sch.gr/3074-2012-09-14-10-03-20

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π837, 22.07.2014 Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ – Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου

Εκδόθηκαν σήμερα 16/09/2014 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για τον

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π837, 22.07.2014

«Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ – Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου»


Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού και αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο της Προκηρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1771

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16_Π 944/12.09.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), που εδρεύει στην Πάτρα, Κτίριο “Δ. Μαρίτσας”, Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 26504 Ρίον, Ελλάδα (τηλ. +30 2610 960300) και διατηρεί Παράρτημα στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563 (τηλ. +30 210 3350600) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο τη   διανομή των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2015-16 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τίτλος Σύμβασης: Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2015-16 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €620.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €142.600,00  ήτοι συνολική δαπάνη €762.600,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία Διενέργειας : Τρίτη   11   Νοεμβρίου 2014

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κ. Πάρης Μπάγιας, τηλέφωνο +30 210 3350600, φαξ +30 210 3222135, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Λήψη Αρχείων

NOTICE OF DECISION TO DEFER THE COMMENCEMENT DATE OF THE INTERNATIONAL TENDER

NOTICE OF DECISION TO DEFER THE COMMENCEMENT DATE OF THE INTERNATIONAL TENDER

(Tender Proclamation No. P830/22.07.2014)

TENDER FOR THE PROCUREMENT (through purchase) OF WHITE PRINTING PAPER IN SHEETS AND ROLLS AND OF VELVET COVER PAPER FOR THE MANUFACTURE OF SCHOOL BOOKS FOR THE ACADEMIC YEAR 2015-16

 

In accordance to the decision P947/12.09.2014 of the Vice-Director as Acting Director of CTI "DIOPHANTUS” Computer Technology Institute & Press, it has been decided to defer the commencement date of the tender, without modification to the terms and conditions of the Proclamation of International Tender, with the purpose to select a contractor for the project “Procurement (through purchase) of White Printing Paper in Sheets and Rolls and of Velvet Cover Paper for the Manufacture of School Books for the Academic Year 2015-16”, to Tuesday November 4 2014, at 13:00 pm, at CTI’s branch office in Athens, at 26-28 Mitropoleos St.

 

 

 


Σχετικά συννημένα:


NOTICE_OF_DECISION_TO_DEFER_THE_COMMENCEMENT_DATE_OF_THE_INTERNATIONAL_TENDER_FOR_PAPER_P830_22_07_2014.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Διακήρυξης: Π830/22.07.2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                (Αρ. Διακήρυξης: Π830/22.07.2014)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΡΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16    

 

Με την υπ. αρ. Π947/12.09.2014 απόφαση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας, χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, του  Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για  την  επιλογή  αναδόχου του έργου «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2015-16» για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, ώρα 13:00, στο Παράρτημα του Ι.Τ.Υ.Ε. στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28).

 


Σχετικά συννημένα:


ANAKINOSI_APOFASIS_GIA_METATHESI_HMEROMINIAS_DIENERGEIAS_DIAGONISMOU_PROMITHIAS_CHARTOU_2015_16.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Κτιρίου του ΙΤΥΕ για το Έτος 2014-15

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες φύλαξης του κτιρίου του "Δ. Μαρίτσας" στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών-Ρίο, προτίθεται έως την 17/9/2014 να αναθέσει (με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά) τις υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου (αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση) για ένα έτος.

 

Προϋπολογισμός έργουέως 11.500,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Επικοινωνία: Υπηρεσία Κτιρίου "Δ. Μαρίτσας", τηλ.: 2610960344, 2610960379


Σχετικά συννημένα:


P941_110914_ProthesiAnathesis_YpiresiesFilaxisKtiriouPatras.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ανακοίνωση/Ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής ΠΣΔ στα πλαίσια διασύνδεσης στο ΠΣΔ μονάδων που μετέχουν στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των ΟΤΑ και άλλων σύγχρονων ευρυζωνικών τεχνολογιών» στο πλαίσιο του έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 14 : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής ΠΣΔ στα πλαίσια διασύνδεσης στο ΠΣΔ μονάδων που μετέχουν στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των ΟΤΑ και άλλων σύγχρονων ευρυζωνικών τεχνολογιών» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Αποτελέσματα διαβούλευσης: http://www.sch.gr/3057-dianom

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων για το Διαγωνισμό Εκτύπωσης Βιβλιοδεσίας 2015-16_Π829/22-07-2014

Aπαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων  που υπεβλήθησαν και αφορούν στον ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2015-16 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της Διακήρυξης (αρ. Π 829/22.07.2014). 

Σχετικά συννημένα:


DIEFKRINISTIKES_APANTISIS_DIAGONISMOS_P829_22_07_2014_EKTYPOSIS_VIVLIODESIAS_2015_16.pdf

Επαναδημοσίευση ανακοίνωσης πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας χάρτου ειδικού για εκτύπωση Braille

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ,    προτίθεται έως την  08/09/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια ειδικού χαρτιού Braille για την παραγωγή από το Κέντρο  Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2014-15 για μαθητές με προβλήματα όρασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 18.500,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και αποτελεί άνω όριο για τις προσφορές των υποψηφίων.  

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας ΙΤΥΕ: κα. Α. Δημοπούλου,  τηλ: 2610 960393

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΚΕΑΤ: κ. Ν. Αζούκης,  τηλ: 210 9595880  


Σχετικά συννημένα:


P919_04_09_2014_PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHIAS_CHARTOU_BRAILLE.pdf