ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π43/2014

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «PATRIOT», προτίθεται έως την 28/01/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

 


Σχετικά συννημένα:


RFP_P43_2014.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π41/20.01.2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων οχημάτων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.500,00 € (πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Διευκρινήσεις - πληροφορίες , κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135

Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Π1654

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων οχημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.500,00 € (πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Φραγκίσκος Φώσκολος e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P1654_18.12.2013_TEUXOS_PROXEIROY_PALETOFORA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _Π1561

Το  Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  &  Εκδόσεων  –  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ  (ΙΤΥΕ),  Ν.Π.Ι.Δ,  μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  και  ειδικότερα  η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ  &  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  του  ΙΤΥΕ,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  σε  Πληροφοριακά  Συστήματα  2013»,  προτίθεται  να  αναθέσει,  με  κριτήριο  την  οικονομικότερη προσφορά, σε ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)  την εγκατάσταση κατάλληλων δικτύων αισθητήρων μέτρησης της καταναλούμενης ενέργειας και απομακρυσμένου ελέγχου των ενεργοβόρων συσκευών,  καθώς  και  λοιπών  συμπληρωματικών  σε  αυτές ηλεκτρολογικών εργασιών  σε 5 σχολικές μονάδες


Σχετικά συννημένα:


RFP_HLEKTROLOGOS.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «CHERPLAN», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Southeast Europe” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο, προτίθεται έως την 20/12/2013 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια διαφημιστικού / προωθητικού υλικού, με το λογότυπο του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.618,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).


Σχετικά συννημένα:


P1483_12-12-2013.pdf

Προμήθεια Hλεκτρονικού – Eργαστηριακού εξοπλισμού

Το ΙνστιτούτοΤεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων, προτίθεται έως την 16/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια Hλεκτρονικού – Eργαστηριακού εξοπλισμού, σύμφωνα με τιςπροδιαγραφές που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστεμε τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379, 960444, fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.

  


Σχετικά συννημένα:


P1394_2013_Promitheia_Ilektronikou_Exoplismou.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του κτηρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως 13/12/2013 να προμηθευτεί Υλικά Καθαριότητας.

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες της ομάδας Α και Β της παρούσας ανάθεσης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 13.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1354.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων οχημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.500,00 € (πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Φραγκίσκος Φώσκολος e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Λήψη Αρχείων

Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Άμεσης Ανάγκης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες του προσωπικού του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως την 10/12/2013 να προμηθευτεί Υλικά Άμεσης Ανάγκης.

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα της παρούσας ανάθεσης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1355.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ eTWINNING 2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 10/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών για την δημιουργία, σελιδοποίηση και εκτύπωση εντύπου που αφορά παρουσίαση βραβευμένων συνεργασιών του eTwinning Εθνικού Διαγωνισμού 2013, ως έργα καλής πρακτικής.

Σχετικά συννημένα:


prothesi_anathesis_1370.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου συντήρησης του κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’,  προτίθεται έως την 09/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και σχετικών αναλωσίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα ‘Εξοπλισμός Εργαστηρίου Συντήρησης’.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379, 960364, fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.


Σχετικά συννημένα:


P_1363.pdfP1363_ANNEX.doc

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Πάτρα

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P1353.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P1352.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Αθήνα [Π.1344]

Περισσότερες πληφορορίες

Σχετικά συννημένα:


P1344.pdf

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημοσιεύσεις στον Εθνικό Τύπο

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


ProsklisigiaDimosiefseis.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Π1289/12.11.2013 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Τίτλος Πράξης: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης (Κωδικός ΟΠΣ:217118)

Τίτλος Πράξης: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης (Κωδικός ΟΠΣ:217118)

Tίτλος Διαγωνισμού: Πύλη ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακή ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου (Υποέργο 1 Πράξης)

Αντικείμενο:  O παρών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την:

1. δημιουργία Πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών και ειδικά της εκπαιδευτικής κοινότητας

2. δημιουργία εκείνων των απαραίτητων συνθηκών για την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ασφάλειας στην Α’ Γυμνασίου

3. παροχή των αναγκαίων υποδομών για την υλοποίηση ολόκληρης της Πράξης

Προπολογισμός: 951.190,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)

Απόφαση Ένταξης: 155.263/ΨΣ13730-Α2

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Πληροφορίες: Παντελής Καραμολέγκος  / p k a r a m o l [at] c t i . g r *

* Στην κεφαλίδα του mail να υπάρχει ο τίτλος «Διαγωνισμός Ψηφιακής Εμπιστοσύνης»Λήψη Αρχείων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1098_23.09.2013 Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης

Εκδόθηκαν σήμερα 13/11/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π1098/23.09.2013

«Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης»

στα πλαίσια του Έργου

«Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο της Προκήρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1569-k-1098-23-09-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π1281/06.11.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 15/11/2013 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια τεσσάρων (4) iPads και  τεσσάρων (4) iPads mini (διαφόρων μοντέλων) και αντίστοιχων θηκών.

Σχετικά συννημένα:


P1281_06_11_13_ADA.PDF

Aνακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Υπηρεσιών Kαθαρισμού στο κτίριο Δ.Μαρίτσας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας του κτιρίου Δ. Μαρίτσας, προτίθεται έως την 15/11/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως,  την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για ένα έτος, στα επίπεδα Ο & 1, επιφάνειας κάθε επιπέδου περίπου 1.000 τ.μ., του κτιρίου του που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας (οδός Ν. Καζαντζάκη)

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1233.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.