Προμήθεια Hλεκτρονικού – Eργαστηριακού εξοπλισμού

Το ΙνστιτούτοΤεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων, προτίθεται έως την 16/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια Hλεκτρονικού – Eργαστηριακού εξοπλισμού, σύμφωνα με τιςπροδιαγραφές που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστεμε τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379, 960444, fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.

  


Σχετικά συννημένα:


P1394_2013_Promitheia_Ilektronikou_Exoplismou.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του κτηρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως 13/12/2013 να προμηθευτεί Υλικά Καθαριότητας.

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες της ομάδας Α και Β της παρούσας ανάθεσης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 13.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1354.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων οχημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.500,00 € (πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Φραγκίσκος Φώσκολος e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Λήψη Αρχείων

Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Άμεσης Ανάγκης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες του προσωπικού του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως την 10/12/2013 να προμηθευτεί Υλικά Άμεσης Ανάγκης.

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα της παρούσας ανάθεσης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1355.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ eTWINNING 2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 10/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών για την δημιουργία, σελιδοποίηση και εκτύπωση εντύπου που αφορά παρουσίαση βραβευμένων συνεργασιών του eTwinning Εθνικού Διαγωνισμού 2013, ως έργα καλής πρακτικής.

Σχετικά συννημένα:


prothesi_anathesis_1370.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου συντήρησης του κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’,  προτίθεται έως την 09/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και σχετικών αναλωσίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα ‘Εξοπλισμός Εργαστηρίου Συντήρησης’.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379, 960364, fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.


Σχετικά συννημένα:


P_1363.pdfP1363_ANNEX.doc

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Πάτρα

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P1353.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P1352.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Αθήνα [Π.1344]

Περισσότερες πληφορορίες

Σχετικά συννημένα:


P1344.pdf

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημοσιεύσεις στον Εθνικό Τύπο

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


ProsklisigiaDimosiefseis.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Π1289/12.11.2013 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Τίτλος Πράξης: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης (Κωδικός ΟΠΣ:217118)

Τίτλος Πράξης: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης (Κωδικός ΟΠΣ:217118)

Tίτλος Διαγωνισμού: Πύλη ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακή ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου (Υποέργο 1 Πράξης)

Αντικείμενο:  O παρών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την:

1. δημιουργία Πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών και ειδικά της εκπαιδευτικής κοινότητας

2. δημιουργία εκείνων των απαραίτητων συνθηκών για την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ασφάλειας στην Α’ Γυμνασίου

3. παροχή των αναγκαίων υποδομών για την υλοποίηση ολόκληρης της Πράξης

Προπολογισμός: 951.190,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)

Απόφαση Ένταξης: 155.263/ΨΣ13730-Α2

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Πληροφορίες: Παντελής Καραμολέγκος  / p k a r a m o l [at] c t i . g r *

* Στην κεφαλίδα του mail να υπάρχει ο τίτλος «Διαγωνισμός Ψηφιακής Εμπιστοσύνης»Λήψη Αρχείων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1098_23.09.2013 Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης

Εκδόθηκαν σήμερα 13/11/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π1098/23.09.2013

«Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης»

στα πλαίσια του Έργου

«Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο της Προκήρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1569-k-1098-23-09-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π1281/06.11.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 15/11/2013 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια τεσσάρων (4) iPads και  τεσσάρων (4) iPads mini (διαφόρων μοντέλων) και αντίστοιχων θηκών.

Σχετικά συννημένα:


P1281_06_11_13_ADA.PDF

Aνακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Υπηρεσιών Kαθαρισμού στο κτίριο Δ.Μαρίτσας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας του κτιρίου Δ. Μαρίτσας, προτίθεται έως την 15/11/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως,  την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για ένα έτος, στα επίπεδα Ο & 1, επιφάνειας κάθε επιπέδου περίπου 1.000 τ.μ., του κτιρίου του που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας (οδός Ν. Καζαντζάκη)

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1233.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π1231/29 10 2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της ανάγκης διασφάλισής του από κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων και του εκεί ευρισκόμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών κατά κινδύνου πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, τρομοκρατικής ενέργειας, πολιτικών ταραχών και κακόβουλων ενεργειών. 


Σχετικά συννημένα:


P1231-TEUXOS_DIAKIRIKSIS_DIAGWNISMOU.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Π1232/29 10 2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), στο πλαίσιο των αναγκών της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δοκιμίων (proof) από το τμήμα γραφιστών της Αθήνας και της εκτύπωσης Παραστατικών για εξαγωγή βιβλίων Δημόσιου και Δελτίων Αποστολών από την Αποθήκη  για τα τριανταένα (31) βιβλία της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου  και το βιβλίο της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνάσιου «Η Φυσική με Πειράματα» για το σχολικό έτος 2013 – 2014 όπως προέκυψαν από έκτακτες υπουργικές αποφάσεις, προτίθεται έως την  4/11/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια μελανιών και photoconductor.  


Σχετικά συννημένα:


P1232-PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHEIAS_TONERS-ADA.pdf

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού: Π1205, 22.10.2013 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)

Τίτλος διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ).

Τίτλος έργου: Υποέργο 14 : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)» στο πλαίσιο του έργου «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, Απόφαση Ένταξης: 13275/27.7.2011, (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) ως ισχύει.

Προϋπολογισμός: 1.626.125,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.322.053,46 ευρώ - ΦΠΑ: € 304.072,30 ευρώ )

Λεπτομέρειες και παραλαβή τεύχους από το: http://www.sch.gr/2876-man

Παροχή διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό με αριθμ. Διακήρυξης Π 954/30.08.2013)

Παροχή διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2014-15» (Διακήρυξη Π 954/30.08.2013)

Λήψη Αρχείων

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τη Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Τίτλος Σύμβασης  : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15 

Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Προϋπολογισμός : €580.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €133.400,00 ήτοι συνολική δαπάνη €713.400,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Πάρης Μπάγιας , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Λήψη Αρχείων