ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υποέργου 9 Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 – 31/12/2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υποέργου 9 «Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 – 31/12/2014»», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή  αναδόχου, στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014», Υποέργο 13: «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ για τις ανάγκες των υπόλοιπων υποέργων του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014»».

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ισούται με €25.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 20.325,20. - ΦΠΑ: € 4.674,80).

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έτους 2014, στα πλαίσια ανάθεσης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) της υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014», όπως αυτό έχει εγκριθεί με την Υ.Α. 30810/Λ/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΘ9-ΧΥΗ)

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.sch.gr/diakirikseis

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ Προμήθεια Υπηρεσιών Διάθεσης Περιεχομένου (CDN-Content Delivey Network) και Υπηρεσιών Διάθεσης Εικονικών Μηχανών (Virtual Servers)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών «διάθεσης περιεχομένου» (CDN - Content Delivery Network) και υπηρεσιών διάθεσης εικονικών μηχανών (Virtual servers) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» (Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007 – 2013 - κωδικός πράξης 370398).

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι 58.000,00 € πλέον ΦΠΑ (71.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Για πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Βαγγελάτο Αριστείδη, +30 210 3350600,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Σχετικά συννημένα:


P384_ProxeirosDiagonismos_CDNsVirtualServers.pdf

Δημόσια Διαβούλευση του Τεύχους του Διαγωνισμού: Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ – Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού, υπολογιστικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ και την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου.Ταξινόμηση κατά CPV:32420000 Εξοπλισμός δικτύου30230000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστώνΟ προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 499.999,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΤΗΡΙΖΩ’’ -κωδ. ΟΠΣ 355294- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Πραγματοποιείται εκ νέου διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης μετά από  επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του διαγωνισμού.

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 14 Μαΐου 2014

 

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Apotelesmata_diavoulevsis_2_RFP_ITYNet.doc

 

Για να παραλάβετε το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης για Διαβούλευση και το Έντυπο Υποβολής Παρατηρήσεων επιλέξτε παρακάτω:

 Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PICK BY LIGHT

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  24/4/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τη λειτουργία του συστήματος Pick by light για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.200 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος  τηλ: 2105597632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P328_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_DIKTYAKOU_EXOPLISMOU.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης υφιστάμενου εξοπλισμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στο πλαίσιο του Υποέργο 9 Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 – 31/12/2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014», Υποέργο 9 «Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 – 31/12/2014» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης υφιστάμενου εξοπλισμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης είναι 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μ. Παρασκευά, Τηλ. 2610-960.361 – Fax: 2610-960.350 – E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P281_ProxeirosDiagonismos_Ypoergo9_YpostirixiPSD2014.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου: ΝΕΣΤΩΡ 2014 - Συλλογή και Διαχείριση των Βαθμολογιών των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΦΑΑ - Ομογενών για το σχολικό έτος 2013-14

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΝΕΣΤΩΡ 2014 - Συλλογή και Διαχείριση των Βαθμολογιών των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΦΑΑ – Ομογενών για το σχολικό έτος 2013-14» του Έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014» για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υποστήριξης των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο τη διαμορφωτική συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη της σουίτας λογισμικού ΝΕΣΤΩΡ, που απευθύνεται ως τελικούς χρήστες στα Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, Βαθμολογικά Κέντρα για υποψήφιους σε ΤΕΦΑΑ και Ομογενείς υποψήφιους, και που αξιοποιούν σε διοικητικά πλαίσια οι Διευθύνσεις α) Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, γ) Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων και δ) Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Βασίλειο Δελή (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300).


Σχετικά συννημένα:


P_289.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 14/04/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια αυτοκόλλητων ετικετών και μελανοταινιών για τις ανάγκες συσκευασίας των σχολικών βιβλίων σχολικού έτους 2014 - 2015 στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.500 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος  τηλ: 2105597632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


Σχετικά συννημένα:


P283_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_PROMITHIAS_ETIKETON_MELANOTENION.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται  έως  την  04/04/2014 να  αναθέσει  την  παροχή υπηρεσιών  επέκτασης - παραμετροποίησης  - υποστήριξης  του Πληροφοριακού  Σύστημα Μισθοδοσίας.

Αναλυτικά απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες :

  • Επέκταση εφαρμογής  του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  για την Δημιουργία αρχείου Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 
  • Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης της εφαρμογής
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 900,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κα Χ. Καβαλλάρη, τηλ : 2610 960311, fax 2610 960392 


Σχετικά συννημένα:


P243_YPHRESIES_PARAMETROPOIHSHS_HCM.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  31/03/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια υλικών συσκευασίας για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος  τηλ: 2105597632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P205_26_03_2014_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_PROMITHIAS_YLIKON_SYSKEVASIAS.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση με WMS σύστημα και θέση σε λειτουργία συστήματος PICK-BY-LIGHT

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων εκσυγχρονισμού της διαδικασίας συσκευασίας των σχολικών βιβλίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια,   εγκατάσταση, διασύνδεση με WMS σύστημα και  θέση σε λειτουργία συστήματος PICK-BY-LIGHT στην αποθήκη βιβλίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € (πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο των αποθηκών του ΙΤΥΕ, κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, fax: 210 3222135


Σχετικά συννημένα:


P172_11_03_14_PROMITHIA_OLOKLIROMENOU_SYSTIMATOS_PICK_BY_LIGHT.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ_Π171/11.03.14

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται έως την 21/3/2014 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια  Τριετούς Ανανέωσης Συμβολαίου Συντήρησης των Λογισμικών Λήψης Αντιγράφων Ασφάλειας της εταιρείας SYMANTEC που διαθέτει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379,  fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.


Σχετικά συννημένα:


P_171_PROTHESI_ANATHESIS_SYMBOLAIOY_SYNTHRHSHS_LOGISMIKOU.pdf

Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις - Διαγωνισμός ΙΤΥΕ Π.77 / 3.2.2014

Ακολουθούν απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που τέθηκαν στον υπ’ αρ. Π.77/3.2.2014 Διαγωνισμό του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

(Ο σύνδεσμος της Προκήρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

Ανοικτός Διαγωνισμός Π.77/3.2.2014: Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπώσεων (μελάνια-toner))


Σχετικά συννημένα:


Apantiseis_diefkrinistikon_RFP_77_Analosima.doc

Π137_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕR ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ OCE 2140

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ,  προτίθεται έως την Πέμπτη 6/3/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια Toner για το εκτυπωτικό μηχάνημα OCE 2140 (κωδικός Toner S26312-F497-A2) της Διεύθυνσης  Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών

Σχετικά συννημένα:


P137_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_PROMITHIAS.pdf

Π135_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας εκτυπωτικών πλακών και μελανιών offset για τις ανάγκες εκτύπωσης διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2014-15 από τη Διεύθυνση  Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΔΕΔΕΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών εκτύπωσης  και βιβλιοδεσίας  διδακτικών βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με όσα περιγράφονται ειδικότερα στη συνέχεια.


Σχετικά συννημένα:


P135_PROSKLISI_SE_DIADIKASIA_DIAPRAGMATEFSIS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_Π144/28.02.2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 10/03/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σχετικά συννημένα:


P144.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται έως τις 05/03/2014, να αναθέσει, με διαπραγμάτευση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων (Διενέργεια Διεθνών Δημόσιων Διαγωνισμών για την Προμήθεια Χάρτου, την Εκτύπωση / Βιβλιοδεσία των σχολικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διαλογής και ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης κτλ), απο το στάδιο της σύνταξης προκηρύξεων μέχρι την ανάθεση των σχετικών δημόσιων συμβάσεων.

Σχετικά συννημένα:


P139_PROTHESH_ANATHESHS_PAROXHS_NOMIKWN_YPHRESIWN.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο απόκτησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας απο την πυροσβεστική υπηρεσία, προτίθεται έως τις 05/03/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στα γραφεία του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα.

Σχετικά συννημένα:


P145_PROTHESH_ANATHESHS_SYSTHMA_PYRASFALEIAS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_Π132/25.02.14

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται  έως  την  28/02/2014  να  αναθέσει  την  παροχή υπηρεσιών  επέκτασης - παραμετροποίησης  - υποστήριξης  του Πληροφοριακού  Σύστημα Μισθοδοσίας.

 Αναλυτικά απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες : 

  1. Επέκταση εφαρμογής  του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  βάση νέων απαιτήσεων που προκύπτουν σε θέματα Κοστολόγησης και Βελτιστοποίησης Υπολογισμών
  2. Σχεδιασμός  νέων Αναφορών για την απεικόνιση των στοιχείων  κοστολόγησης
  3. Υπηρεσίες διασύνδεσης Συστημάτων (HCM – Λογιστήριο - Σύστημα Παρακολούθησης Ανθρωποχρόνου)
  4. Υποστήριξη και παραμετροποίηση των παραπάνω.

 Συνολικός προϋπολογισμός: έως 6.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 Υπεύθυνος επικοινωνίας : κα Χ. Καβαλλάρη, τηλ : 2610 960311, fax 2610 960392 


Σχετικά συννημένα:


P132_PROTHESI_ANATHESIS_YPHRESION_PARAMETROPOIHSHS_SYSTHMATON.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_Π123/18-02-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_Π123/18-02-2014

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, για τις ανάγκες καθαριότητας των Αποθηκών Βιβλίων και Χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο (Θέση Κύριλλος – 2 πεύκα και Θέση Μαγούλα, αντίστοιχα), προτίθεται έως την 21/02/2014 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού διάρκειας ενός έτους.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας :

κ. Φώσκολος, τηλ : 210 5597632, e- mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 


Σχετικά συννημένα:


P123_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_YPIRESION_KATHARISMOU.pdf