Π 236 - Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού [Πάτρα]

Περισσότερες λεπτομέρειες


Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 236.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π 235 - Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού [Θεσσαλονίκη]

Περισσότερες λεπτομέρειες


 


Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 235.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π 234 - Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία Εσωτερικού [Αθήνα]

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 234.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Άμεσης Ανάγκης

Περισσότερες λεπτομέρειες


Λήψη Αρχείων

Διευκρινήσεις _ Διαγωνισμού \"Για την Σύναψη Συμφωνίας-Πλαισίου για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου

Έγκριση Πρακτικού Νο. -1- Διενέργειας Διαγωνισμού "Για την σύναψη Συμφωνίας - Πλαισίου με αντικείμενο την Προμήθεια Αναλωσίμων Γραφείου και Γραφικής Ύλης"


Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

P 225 _ Dieukriniseis.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π 194/ 27.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  04/03/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων για βιομηχανικούς εκτυπωτές barcode, στο πλαίσιο της λειτουργίας της νέας αποθήκης του στον Ασπρόπυργο

Σχετικά συννημένα:

P194_27_02_2013_ANAKOINOSI PROTHESIS PROMITHEIAS ANALOSIMWN EKTIPWTWN ADA.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:

Pinakas Apodekton.xlsxDiefkriniseis.doc
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες


Λήψη Αρχείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τίτλος: Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός: "ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»"


 


 Αντικείμενο:  O παρών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την:


α) Υλοποίηση του Υποέργου 1 (Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου) της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ


 β) Προμήθεια εξοπλισμού για το σύνολο της Πράξης


 Προπολογισμός: 951.190,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)


 


  Οι σχετικές απαντήσεις επί των προτάσεων/παρατηρήσεων που τέθηκαν κατά την διαβούλευση βρίσκονται στον συνημμένο πίνακα:


 


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση


 


 


 


 


 


 Σχετικά συννημένα:


 


apotelesmata_diavouleysis.docx

Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας

Περισσότερες πληροφορίες


 


Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π155/13.02.2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης της Ενότητας Δράσεων Γ’ «Αναδιοργάνωση της συνολικής διαδικασίας έκδοσης, παραγωγής και διανομής  των διδακτικών βιβλίων», του Υποέργου1 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ)», της πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. ΟΠΣ 355294), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προτίθεται, έως τις 18/02/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο, την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για HP COLOR LASERJET 4700 DN Εκτυπωτή.

Σχετικά συννημένα:

APEUTHEIAS ANATHESI MELANIA.pdf

Π67, 28.1.2013 _ Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Π67, 28.1.2013_«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» στο πλαίσιο του έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, Απόφαση Ένταξης: 13275/27.7.2011, (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) ως ισχύει.


 


 


 


 


 


 


 


Υποέργο 13 : «Προμήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ»


 


 


 


 


 


 


 


 «Λεπτομέρειες και παραλαβή τεύχους:»  από το  http://www.sch.gr/procurement


 


 


 


Σχετικά συννημένα:

P67YP13.pdf?67_?????????_??????????_???_???????????????_???????_??_1.doc?67 ?????????_??????????_???_???????????????_???????_??_2.docP67_CLARIFICATIONS_No3.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π150_11.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο προσαρμογής του στον Ν.4024/2011 περί Ενιαίου Μισθολογίου, προτίθεται έως την 15/2/2013 να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – υποστήριξης και εκπαίδευσης των χρηστών του υπάρχοντος Λογισμικού HCM (Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας).

Σχετικά συννημένα:

P150_11_02_2013_ANAKOINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS.pdf

Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την προμήθεια αναλωσίμων & γραφικής ύλης

Περισσότερες πληροφορίες


Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π 141/07.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο της μετακόμισης σε νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο, προτίθεται έως την 11/02/2013, κατόπιν διαπραγμάτευσης, να προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την μυοκτονία / κατσαριδοκτονία για την νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

Π142_07_02_2013_ANAKOINWSI PROTHESIS ANATHESIS_ILEKTROLOGIKES ERGASIES_ADA.pdfΠ141_07 02 2013_ANAKOINOSI PROTHESIS ANTHESIS_YPIRESIES MYOKTONION.pdf.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π 142/07.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  11/02/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την εγκατάσταση καλωδιώσεων δικτύου δεδομένων και λοιπών ηλεκτρολογικών εργασιών υποστήριξης της λειτουργίας της νέας αποθήκης στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

Π142_07_02_2013_ANAKOINWSI PROTHESIS ANATHESIS_ILEKTROLOGIKES ERGASIES_ADA.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται, έως την 08/02/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για αντιδικία που αφορά την υπόθεση του Κτιρίου του ΙΤΥΕ στην Πάτρα και συγκεκριμένα αφορά αγωγή που έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Υπεύθυνη επικοινωνίας: Α. Σταματοπούλου, τηλ. 210 3350600


 

Σχετικά συννημένα:

Π 131 _ Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Υπηρεσίας.doc
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π118/01.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", στα πλαίσια του Υποέργου 1 "ΝΕΣΤΩΡ 2013 - Συλλογή και Διαχείριση των Βαθμολογιών των Μαθητών των Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΦΑΑ- σχολικό έτος 2012-13" του Εργου "Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά θέματα", προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Σχετικά συννημένα:

ΝESTOR 0RTH EPANALHPS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π119_01.02.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες συντήρησης του κτιρίου ‘Δ. Μαρίτσας’, προτίθεται, έως την 6/2/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης στους τρεις (3) ανελκυστήρες του κατασκευαστικού οίκου ALGI στο κτίριο «Δημ. Μαρίτσας».


Σχετικά συννημένα:

P119_01.02.2013_PROTHESI ANATHESIS YPIRESION.pdfPARARTIMA_PRODIAGRAFES_APAITISEIS.pdf