ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π118/01.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", στα πλαίσια του Υποέργου 1 "ΝΕΣΤΩΡ 2013 - Συλλογή και Διαχείριση των Βαθμολογιών των Μαθητών των Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΦΑΑ- σχολικό έτος 2012-13" του Εργου "Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά θέματα", προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Σχετικά συννημένα:

ΝESTOR 0RTH EPANALHPS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π119_01.02.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες συντήρησης του κτιρίου ‘Δ. Μαρίτσας’, προτίθεται, έως την 6/2/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης στους τρεις (3) ανελκυστήρες του κατασκευαστικού οίκου ALGI στο κτίριο «Δημ. Μαρίτσας».


Σχετικά συννημένα:

P119_01.02.2013_PROTHESI ANATHESIS YPIRESION.pdfPARARTIMA_PRODIAGRAFES_APAITISEIS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π 65_28/01/2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των αποθηκών στον Ασπρόπυργο θέση Κύριλλος (2 πεύκα), Αττική, προτίθεται έως την 01/02/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως.

Σχετικά συννημένα:

P75_29 01 2013_ANAKOINOSI PROTHESIS ANATHESIS_ANAKIKLOSI VIVLION_ADA.pdfP65_29 01 2012_PROTHESI ANATHESIS IPIRESION KATHARISMOU_ADA.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π75/29-01-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 1/2/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) από τις αποθήκες στον Ασπρόπυργο, παλιών βιβλίων του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ).

Σχετικά συννημένα:

P75_29 01 2013_ANAKOINOSI PROTHESIS ANATHESIS_ANAKIKLOSI VIVLION_ADA.pdf

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. Π1159/26-11-2012

Παροχή διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό  για την «Παροχή Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Διαλογής και Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2013-14 » 


                                                                  Διακήρυξη Π 1159/26.11.2012

Σχετικά συννημένα:

DIEYKRINISEIS_DIAGONISMOS_PAROCHIS_OLOKLIROMENIS_YPIRESIAS_DIALOGIS_ANASYSKEVASIAS_DIDAKTIKON_VIVLION_P1159_26_11_2012.pdf

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π18/11.01.2013

Παροχή διευκρινίσεων για την Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομής Barcode - ασύρματοι οπτικοί αναγνώστες barcode (φορητά ασύρματα τερματικά), σταθεροί οπτικοί αναγνώστες barcode (για τις γραμμές συσκευασίας)& εκτυπωτές ετικετών barcode» Π18/11.01.2013

Σχετικά συννημένα:

P18_11 01 2013_PROSKLISI IPOVOLI PROSFORWN_DIEFRIKNISI.pdf

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π18/11.01.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της απαίτησης υποστήριξης μέσω υποδομής Barcode των λειτουργιών του χώρου αποθήκης /
ανα-συσκευασίας για τις εργασίες προετοιμασίας, συσκευασίας, αποσυσκευασίας και ταξινόμησης των αποθεμάτων χάρτου και σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε τμήματα με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων οπτικών αναγνωστών barcode (φορητά ασύρματα τερματικά), σταθερών οπτικών αναγνωστών barcode (για τις γραμμές συσκευασίας) και εκτυπωτών ετικετών barcode για την υποστήριξη λειτουργίας της νέας αποθήκης. 

Σχετικά συννημένα:

Π18_11 01 2013 PROXEIROS DIAGWNISMOS_BARCODES_ EPANAPROKIRIKSI_TEUXOS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π 17/09-01-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται έως τις 15/01/2013, να αναθέσει, με διαπραγμάτευση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων από το στάδιο της σύνταξης προκηρύξεων μέχρι την ανάθεση των σχετικών δημόσιων συμβάσεων.


Σχετικά συννημένα:


P17_ANAKOINWSI ANATHESIS ERGOY.pdf

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1_07.01.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),, για την υλοποίηση της Διέυθυνσης Εκδόσεων,  στο πλαίσιο της απαίτησης για γνήσιες ευρωπαλέτες σε καλή κατάσταση για την ανα-συσκευασία των σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια γνήσιων ευρωπαλετών σε καλή κατάσταση στη νέα αποθήκη.

Σχετικά συννημένα:

Π1_07 01 13_PROSKLISI IPOVOLIS PROSFORWN.pdf

Παροχή Διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό Π 1150 / 21.11.2012 / Προμήθεια βιομ/κού εξοπλισμού

Παροχή Διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό Π 1150/21.11.2012 για την Προμήθεια Βιομηχανικού Εξοπλισμού


 

Σχετικά συννημένα:

Διευκρίνηση Διαγωνισμού Βιομ Εξοπλ _ Π1150.pdf

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1528_20 12 2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),, για την υλοποίηση της Διέυθυνσης Εκδόσεων,  στο πλαίσιο της απαίτησης για γνήσιες ευρωπαλέτες σε καλή κατάσταση για την ανα-συσκευασία των σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια γνήσιων ευρωπαλετών σε καλή κατάσταση στη νέα αποθήκη.

Σχετικά συννημένα:

Π1528_20 12 12_APOFASI DIENERGEIAS DIAGWNISMOU_.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο της μετακόμισης σε νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο, προτίθεται έως την 24/12/2012, κατόπιν διαπραγμάτευσης, να αναθέσει τις υπηρεσίες διάθεσης, φόρτωσης και μεταφοράς κάδου σκουπιδιών από τη νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, για το χρονικό διάστημα  Ιανουάριος 2013 – Δεκέμβριος 2013.

Σχετικά συννημένα:

Π1526_20 12 2012_ANAKOINWSI PROTHESI ANATHESIS_IPIRESIES SKOUPIDIWN_ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ eTWINNING2012 12

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" ΝΠΙΔ μη κερδ. χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Eλληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTWINNING 2012" που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και Εθνικούς πόρους προτίθεται να αναθέσει δι απ' ευθείας αναθέσεως τυπογραφικές και εκτυπωτικές υπηρεσίες.

Σχετικά συννημένα:

Β4ΜΡ46941Δ-Δ2Ρ-signed.pdf

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Τίτλος: "Προμήθεια εξοπλισμού υλικού και λογισμικού"


Αντικείμενο: Ο παρών Ανοικτός, Διεθνής Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού υλικού και λογισμικού», στο πλαίσιο του  υποέργου με Α/Α 3 «Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης» της Πράξης «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η οποία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».


Προϋπολογισμός: 420.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βασίλειος Δελής,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 


 


Οι σχετικές απαντήσεις επί των προτάσεων/παρατηρήσεων που τέθηκαν κατά την διαβούλευση βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο.


 


Σχετικά συννημένα:


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π 1028/19-10-2012

 


Παροχή διευκρινίσεων για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για το έργο «Απλούστευση Διαδικασιών Ενιαίου Φορέα Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


Σχετικά συννημένα:


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_Π1028_19.10.2012.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π1198_10.12.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας του κτιρίου Δ. Μαρίτσας, Ν. Καζαντζάκη, Παν/πολη Πατρών, Ρίο, προτίθεται έως την 17/12/2012 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως,  την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.

Σχετικά συννημένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_ Π1198_10.12.2012.pdf

Παροχή διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό για την Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2013-14

Παροχή διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό για την Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2013-14


                                                                  Διακήρυξη Π 1044/25.10.2012


 

Σχετικά συννημένα:

DIEFKRINISTIKES_APANTISIS_DIAGONISMOS_DIANOMIS_2013_14_P1044_25_10_2012(2).pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Π1200_10.12.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού], που εδρεύει στο κτίριο «Δ. Μαρίτσας» καλεί επιχειρήσεις που εκδίδουν ημερήσιες οικονομικές και μη εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως τις 21/12/2012,  προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο εφημερίδων, στις οποίες θα ανατίθεται η δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ_Π1200_10.12.2012.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  12/12/2012, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια Χαρτοκιβωτίων και ταινιών συσκευασίας, για τις ανάγκες συσκευασίας βιβλίων στη νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο.


 

Σχετικά συννημένα:

Π1194_ANAKOINWSI PROTHESIS PROMITHEIAS XARTOKIVWTIWN.pdf