Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων _ ΕU-LISA

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


5336.pdf47127.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ _ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


48269.pdf20160322.docx

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π235_08-04-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ :

 

1)   ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

2)   ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

3)   ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΗΕLPDESK) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Υποστήριξη Υποδομών και Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το διάστημα 03/02/2016 – 31/07/2016» εφεξής (για λόγους συντομίας) αναφερόμενο ως «IN_ΠΣΔ»

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Συμμετοχή στην υποστήριξη βασικών και προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών & κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων ΠΣΔ (Κωδικοί αναφοράς Κ1, Κ2)
 2. Συμμετοχή στην υποστήριξη Κεντρικών Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών ΠΣΔ & Μονάδων Συνδεδεμένων στα ΜΑΝ (Κωδικοί αναφοράς Κ1, Κ2)
 3. Συμμετοχή στην απομακρυσμένη υποστήριξη χρηστών ΠΣΔ (Κωδικός αναφοράς Κ3)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P235ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 232/08.04.2016_Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 13 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, σε πρακτορείο ταξιδιών την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την συμμετοχή 10 εκπαιδευτικών σε συνέδριο στην Κύπρο, για τις ανάγκες συνεδρίου της δράσης.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ: 2610-960.340, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P232_080416_Taxidiotikes_Ypiresies_Kypros_eTwinning16.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 227/05.04.2016_Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2016-17 για Μαθητές με Αμβλυωπία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2016-17 για Μαθητές με Αμβλυωπία».

 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ψηφιακή εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.)  διδακτικών βιβλίων που θα διανεμηθούν σε μαθητές με αμβλυωπία για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2016-17.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης, συνολικά προβλέπεται να παραχθούν περί τα 44.965 αντίτυπα που αντιστοιχούν σε 294 διακριτούς τίτλους και 1.825 διακριτούς τόμους διδακτικών βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με ένα σύνολο σελίδων 6.172.695.

Η εκτύπωση των αντιτύπων κάθε τόμου θα γίνει από αρχεία .pdf (ένα αρχείο .pdf για το εξώφυλλο κι ένα για το σώμα του τόμου) που θα παραδίδονται στον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Κάθε .pdf αρχείο αποτελεί αναπαραγωγή του υλικού της ψηφιακής μακέτας του αντίστοιχου τόμου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €175.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Γίνεται μνεία ότι ο ισχύων συντελεστής Φ.Π.Α. κατά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης είναι 6% και με βάση αυτόν τον συντελεστή έχουν γίνει όλοι οι σχετικοί υπολογισμοί. Έτσι, το ποσό  Φ.Π.Α. είναι €10.500,00 και ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. €185.500,00.

 

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €175.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

-   Ποσό €150.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την ψηφιακή εκτύπωση, βιβλιοδεσία και τις συναφείς υπηρεσίες των διδακτικών βιβλίων μαθητών με αμβλυωπία. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό  θα απορρίπτονται.  

-   Ποσό €25.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων (πχ. νέοι τόμοι βιβλίων που θα εγκριθούν από το Υπουργείο, αύξηση αιτημάτων από τις σχολικές μονάδες κλπ.).  Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας  θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και θα έχουν ανάλογο χρόνο παράδοσης.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου ούτε εναλλακτικές προσφορές.

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 22654

 

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους  ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 11/5/2016 και ώρα 15:00.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 17/5/2016 και ώρα 15:00.

 

Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π228_06-04-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

A)   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 3)

Β) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Γ)   ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Δ)   ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Ε)   ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Στ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6– ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1 )

Ζ)   ΕΜΠΕΙΡΟ TEXNIKO ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ7 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000082

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P228ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π140_03-03-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π140_03-03-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π168_15-03-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π168_15-03-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π216_01-04-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 -  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4-  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2016-17

 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

  προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα αντικείμενα έργου:

 

 • Υποστήριξη και επέκταση των διαδικτυακών εφαρμογών της Διεύθυνσης Εκδόσεων οι οποίες επιτελούν το έργο, τόσο της διάχυσης των απαραίτητων πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο όσο και την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν την έκδοση και διανομή των σχολικών βιβλίων.
 • Υποστήριξη και επέκταση της δικτυακής πλατφόρμας Backoffice της Διεύθυνσης Εκδόσεων η οποία αποτελεί το εργαλείο διαχείρισης και εποπτείας, των βασικών λειτουργιών έκδοσης και διανομής των σχολικών βιβλίων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P216ADA.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 210/31.03.2016_Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων».

 

Η προμήθεια που προκηρύσσεται με την παρούσα διακήρυξη είναι κατανεμημένη σε τρία (3) είδη:

 • 1ο Είδος:  Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης  80  gr / m2 W.F.  σε φύλλα. Ποσότητα 1.800 τόνοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%    €1.921.752,00 και χωρίς Φ.Π.Α. 1.562.400,00.
 • 2ο Είδος:  Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης  80  gr / m2 W.F.  σε ρόλλους. Ποσότητα 3.000 τόνοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%    €3.092.220,00  και χωρίς Φ.Π.Α. 2.514.000,00.
 • 3ο Είδος: Κωδικός είδους κατά CPV 301976002 - Χάρτης Velvet εξωφύλλων 200 gr / m2 W.F. Ποσότητα 620 τόνοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%  661.936,80  και χωρίς Φ.Π.Α. 538.160,00

 

Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας: €4.614.560,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% €1.061.348,80, ήτοι συνολική δαπάνη €5.675.908,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει οικονομικές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις 27/05/2016 και ώρα 15:00.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και ακολούθως η αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή θα γίνει την 2η Ιουνίου 2016 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

  

Αριθμός Διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 22437.

 

Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό δημοσιεύονται στο  Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στον δικτυακό τόπο του Ι.Τ.Υ.Ε. (www.cti.gr/tenders).

 

Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π215_01-04-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 2)
 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

Προσαρμογή και Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού Σχολικών Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία

 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα αντικείμενα έργου:

 

 • Ποιοτικός έλεγχος προσαρμοσμένου ψηφιακού υλικού σχολικών βιβλίων που προορίζονται για μαθητές με αμβλυωπία.
 • Έλεγχος λειτουργίας ψηφιακού υλικού σχολικών βιβλίων μορφής e-book  (ψηφιακού βιβλίου) σε φορητές συσκευές τύπου e-book reader και tablet καθώς και σε PC.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P215ADA.pdf

Σεμινάριο Make World 9 Απριλίου στην Αθήνα

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο Make World που συνδιοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και το ΙΤΥΕ Διόφαντος στις 9 Απριλίου, στα Εκπ. Δούκα (Μεσογείων 151, Μαρούσι).

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Make World - Learning Science through Computational Thinking» έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση και τον καθορισμό μεθοδολογίας για την εκπαίδευση μέσω STEM. Η ερευνητική ομάδα - στην οποία συμμετέχουν επίσης τα σχολεία SC-Fatima (Μπιλμπάο) και Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa (Βαρσοβία) - συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Deusto. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι διδακτικές προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η υπολογιστική σκέψη, η διαπροσωπική επικοινωνία και η ομαδική συνεργασία μέσω της εξατομικευμένης μάθησης που προσφέρει η εκπαιδευτική πλατφόρμα Make World.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και γονείς, που θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την ιδέα, να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και να διερευνήσουν τους τρόπους αξιοποίησής της στην τάξη ή στο σπίτι.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, συμπληρώστε αυτή τη σύντομη φόρμα εγγραφής http://doukasambassadors.wix.com/stem#!registration-live-mw/xb304

Δείτε το poster

Δείτε την ατζέντα του σεμιναρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π211_31-03-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

Β) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16

 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

 

της Πράξης

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P211ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π151_09-03-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π151_09-03-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π149_09-03-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π149_09-03-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr