_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες ψηφιοποίησης και άλλων βοηθητικών εργασιών για την παραγωγή   των σχολικών βιβλίων, προτίθεται, έως την  06/04/2012, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε  ανάδοχο την παροχή κατάλληλου, ειδικευμένου προσωπικού, με ενδεικτικό χρονικό διάστημα 17/4/2012-31/12/2012.

Σχετικά συννημένα:

Π363_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε βιβλία, προτίθεται έως την  02/04/2012, να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την μεταφορά και διανομή των αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων που έχουν ήδη παραχθεί σε προηγούμενα έτη σε νησιωτικές περιοχές της χώρας (νησιά Ιουνίου και Δωδεκάνησα)

Σχετικά συννημένα:

Π334_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.pdf

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 Πλήρης Τίτλος : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Αντικείμενο της Διακήρυξης : Διενέργεια Ανοικτού Τακτικού  Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου προς σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία και επεξεργασία πολυμεσικού υλικού»

 

Προϋπολογισμός :  € 114.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 92.682,93 - ΦΠΑ: € 21.317,07)

 

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης : Τετάρτη  04.04.2012

 Αποτελέσμα Διαβούλευσης: Στο κείμενο που ακολουθεί καταγραφονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης (ερωτήματα - παρατηρήσεις που τέθηκαν και οι αντίστοιχες απαντήσεις)

apotelesma_diavoulevsis_aristeia.pdf

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Διονύσης Καραϊσκάκης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά συννημένα:

RFC_COMMENTSForm.docDIAKIRIKSI ANOIKTOU DIAGONISMOU.docx

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ]

Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την "Επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού [Πρακτορείο Ταξιδίων]"΄


Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας:  300.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα μονομερούς επέκτασης του συμβατικού αντικειμένου κατά 300.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.


 


 

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2012_ΓΡΑΦΕΙΟ_ΓΕΝΙΚΟΥ_ΤΟΥΡΙΣΜOY.docΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚHΡYΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_TRAVEL AGENCY.doc

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες μεταφοράς των αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων που έχουν ήδη παραχθεί σε προηγούμενα έτη, προτίθεται έως την  28/03/2012, να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως σε  ανάδοχο,  την ενοικίαση οκτώ (8) (κατ’ ελάχιστον) μηχανημάτων μεταφοράς και συσκευασίας (παλετοφόρων κλπ), για το χρονικό διάστημα 01/4/2012-30/06/2012.

Σχετικά συννημένα:

Π327_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ,  και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες συσκευασίας των αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων που έχουν ήδη παραχθεί σε προηγούμενα έτη, προτίθεται, έως την  28/03/2012, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε  ανάδοχο την παροχή κατάλληλου, ειδικευμένου προσωπικού συσκευασίας, για το χρονικό διάστημα 01/4/2012-30/06/2012.

Σχετικά συννημένα:

Π326_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294,), προτίθεται  να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως, υπηρεσίες Μετατροπής Ηλεκτρονικών Αρχείων Σελιδοποίησης  Σχολικών Βιβλίων έκδοσης QXpress version 3.0 έως 7.0 σε Adobe In Design cs 5.

Σχετικά συννημένα:

Π 325_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΑΚΕΤΩΝ.PDF

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294,), προτίθεται  να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως, υπηρεσίες Μετατροπής Ηλεκτρονικών Αρχείων Σελιδοποίησης  Σχολικών Βιβλίων έκδοσης QXpress version 3.0 έως 7.0 σε Adobe In Design cs 5.0 (τουλάχιστον).

Σχετικά συννημένα:

Π 309_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΑΚΕΤΩΝ.pdf

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


                                      ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13


                                            ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


                                 Αριθμός Διακήρυξης Π 304/16.03.2012


 


Αντικείμενο της Διακήρυξης : Υπηρεσίες Οργάνωσης, Αποθήκευσης και Συσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2012-13


Κριτήρια ανάθεσης : Η χαμηλότερη τιμή


Προϋπολογισμός δαπάνης : €920.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23,00% €211.600,00  ήτοι συνολική δαπάνη €1.131.600,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Αλεξάνδρα Δημοπούλου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 


Σχετικά συννημένα:


Periliptiki_Diakiryxi_Diagonismos_Apothikefsis_Chartou_Vivlion_Syskevasias_Vivlion_Sxolikou_Etous_2012-13.pdfAnalytiki_Diakiryxi_Diagonismos_Apothikefsis_Chartou_Vivlion_Syskevasias_Vivlion_Sxolikou_Etous_2012-13.pdf

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-13  


                                             ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


                               Αριθμός Διακήρυξης Π 303/16.03.2012


 


Aντικείμενο της Διακήρυξης : Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2012-13


Κριτήρια ανάθεσης : Η χαμηλότερη τιμή


Προϋπολογισμός δαπάνης : €870.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23,00% €200.100,00, ήτοι συνολική δαπάνη €1.070.100,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Αλεξάνδρα Δημοπούλου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


 


Periliptiki_Diakiryxi_Diagonismos_Dianomis_Sxolikon_Vivlion_2012_13.pdfAnalytiki_Diakiryxi_Diagonismos_Dianomis_Sxolikon_Vivlion_2012-13.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π301_16_03_2012_ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Αντικείμενο : ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία Μέρους των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2012-13 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


 


 


Τίτλος :  Εκτύπωση και βιβλιοδεσία μέρους των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2012-13 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


 


Συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης:   € 3.691.350,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% € 239.937,75, ήτοι συνολική δαπάνη € 3.931.287,75 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Υπεύθυνος επικοινωνίας : Αλεξάνδρα Δημοπούλου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά συννημένα:

Prosklisi_Diapragmatefsi_Ektyposi_Vivliodesia_merous_didaktikon_vivlion_sxolikou_etous_2012_13.pdfPARARTIMA_VI_VI.1_KATIGORIA_A.pdfPARARTIMA_VI_VI.2_KATIGORIA_B.pdfPARARTIMA_VI_VI.3_KATIGORIA_C.pdfPARARTIMA_VI_VI.4_KATIGORIA_D.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 8 «Πληροφοριακό Σύστημα ΔΟΥ» και του Υποέργου 10 «Έλεγχος ασφάλειας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και συστημάτων γραφείων πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια λογισμικού.


Σχετικά συννημένα:


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔ Π299

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
«ΠΕΡΙΚΛΗΣ - Ηλεκτρονική Δημοκρατία στον 21ο Αιώνα με την υποβοήθηση κινητών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης»  με κωδ. αρ. 09ΣΥΝ-72-948 στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - ΠΡΑΞΗ I και του άξονα προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II) και του Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Π.Ε.Π Αττικής που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Η σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθεί μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και  την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.


 


Σχετικά συννημένα:


PROSKLHSH EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS GIA YPOVOLH PROTASEWN SYNAPSHS SYMVASEWN MISTHWSHS ERGOY ID_ΙΤΥΕ_P299_12-03-2012.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔ Π298

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών» (κωδ. ΟΠΣ 374455), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3203/01-03-2012, ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.


Οι συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθούν μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του κάθε αντισυμβαλλόμενου.


 

Σχετικά συννημένα:

PROSKLHSH EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS GIA YPOVOLH PROTASEWN SYNAPSHS SYMVASEWN MISTHWSHS ERGOY ID_ΙΤΥΕ_P298_12-03-2012.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔ Π297

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού (“voucher”)» (κωδ. ΟΠΣ 372925), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2.4690/6.1237/07-03-2012, ΑΔΑ: Β44ΗΛ-Ω9Υ) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Οι συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθούν μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του κάθε αντισυμβαλλόμενου.


 


 

Σχετικά συννημένα:

PROSKLHSH EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS GIA YPOVOLH PROTASEWN SYNAPSHS SYMVASEWN MISTHWSHS ERGOY ID_ΙΤΥΕ_P297_12-03-2012.pdf