Ο υπολογιστής θα αλλάξει μορφή

Άρθρο του Α. Καμέα με τίτλο "Ο υπολογιστής θα αλλάξει μορφή"

Δημοσίευση στην εφημερίδα Ελεύθεροσ Τύπος την 10/1/2008 

Αντίγραφο του άρθρου

Tripod: Training Civil Engineers on Post Earthquake Safety Assesssment of Damaged Buildings

;Άρθρο με τίτλο "Tripod: Training Civil Engineers on Post Earthquake Safety Assesssment of Damaged Buildings" για το έργο TRIPOD του ΕΑΙΤΥ

Δημοσίευση στην Εφημερίδα The Parliament την 12/11/2007

Αντίγραφο του άρθρου

Άκόμα πιο έξυπνα τα έξυπνα σπίτια

Άρθρο με τίτλο "Άκόμα πιο έξυπνα τα έξυπνα σπίτια" για το έργο ASTRA του ΕΑΙΤΥ

Δημοσίευση στην  Εφημερίδα Ελεύθερος τύπος την 10/1/2008

 Αντίγραφο του άρθρου

Προστασία του παρελθόντος από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Άρθρο με τίτλο "Προστασία του παρελθόντος από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών" για το έργο ΑΣΚΑ του ΕΑΙΤΥ.

Δημοσίευση στο portal in.gr την 18/1/2008

Περισσότερες πληροφορίες  

Σημείο εκκίνησης η Ελλάδα για την Επιστήμη του Ιστού

Άρθρο με Τίτλο "Σημείο εκκίνησης η Ελλάδα για την Επιστήμη του Ιστού".

Δημοσίευση στο Portal της Εφημερίδας Καθημερινή την 28/12/2007

Περισσότερεςε πληροφορίες

Τα καλύτερα από την Πληροφορική έρχονται

Άρθρο του Π. Σπυράκη με τίτλο "Τα καλύτερα από την Πληροφορική έρχονται".

Δημοσίευση στην εφημερίδα Ελεύθερος τύπος την 9/2/2008

Αντίγραφο του άρθρου

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών: Γέφυρα στην ψηφιακή εποχή

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007

Αντίγραφο του Άρθρου

Ευρυζωνικότητα: Μία υποδομή και ένα δημόσια αγαθό για τον 21ο αιώνα

Άρθρο του Χ.Ι.Μπούρα με τίτλο "Ευρυζωνικότητα: Μία υποδομή και ένα δημόσια αγαθό για τον 21ο αιώνα"

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007

Αντίγραφο του άρθρου

Αξιοποίηση Μητρoπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στη Δ. Ελλάδα

'Αρθρο τωμ Π.Γ. Σπυράκη κ Χ.Ι. Μπούρα με τίτλο "Μια τολμηρή αλλά αναγκαία πρόταση για την αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Δυτική Ελλάδα".

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007.

Αντίγραφο του Άρθρου

Αφηγήσεις - Ειρήνη Μαυρομάτη

Συμμετοχή της Ειρήνης Μαυρομάτη στην Ομαδική Έκθεση στα πλαίσια των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του 2ου διεθνούς συνεδρίου 'Επιστήμη και Τέχνη'15-19 Ιανουαρίου 2008, Τεχνόπολις, Γκάζι.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού με μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, για απασχόληση στον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, με σύμβαση μισθώσεως έργου διάρκειας έξι (6) μηνών (με δυνατότητα επέκτασης), στα έργα ‘Τεχνικός Σύμβουλος 2008’ (χρηματοδότηση ΥπΕΠΘ) & ‘LEVIS’ (Learning via Subtitling: Software & Processes for Developing Language Learning Material based on Film Subtitling – χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Lingua) & καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Μηχανικού Η/Υ κ' Πληροφορικής, για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου για τις ανάγκες του έργου «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» καθώς & άλλων έργων του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει, με βάση την υπ. αριθμ. 215/24-12-2007 απόφαση, Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού ΠΣΔ» στα πλαίσια του έργου Τεχνικός Σύμβουλος ΥΠΕΠΘ 2007, Υποέργο 19: «Λειτουργία ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2007 - 31/12/2007».
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 30/1/2008 και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%), το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών - ΕΑΙΤΥ (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες των έργων:
(α) Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ,
(β) TV++ : Σύστημα οργάνωσης ψηφιακού αρχείου οπτικοακουστικού περιεχομένου και
(γ) Τεχνικός Σύμβουλος Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης,
του Τομέα Χρηματιστηριακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Συμβούλων Πληροφορικής (IT Consultants), για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου, για τα γραφεία του στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες

Eισήγηση του ΕΑΙΤΥ για υλοποίηση σχολικών εργαστηρίων τεχνολογίας thin clients

Στα πλαίσια του ΤΣ2005 το ΕΑΙΤΥ είχε παρουσιάσει μελέτη που εισηγούνταν την εισαγωγή τεχνολογιών ΕΛ/ΛΑΚ στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής. Στα πλαίσια του ΤΣ2006 το ΕΑΙΤΥ ξεκίνησε πιλοτικό έργο υλοποίησης σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής βασισμένα σε τεχνολογίες ΕΛ/ΛΑΚ. Για την υλοποίηση επιλέχθηκε η linux εκπαιδευτική διανομή edubuntu.

Το παραδοτέο της εγκατάστασης του σχολικού εργαστηρίου (διαθέσιμο από τον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης http://ts.sch.gr/ts/downloadsDetails.do?action=downloadsDetails&itemId=40577) βρήκε μεγάλη ανταπόκριση τόσο στα σχολεία του πιλοτικού έργου όσο και σε άλλα σχολεία καθώς και στην ελληνική κοινότητα linux.

Σχετικες αναφορές:

Ελληνική κοινότητα Ubuntu linux

Eλληνική κοινότητα Ubuntu linux (2)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./msg01454.html">Λίστα ηλ. ταχυδρομείου Ελλήνων χρηστών Ubuntu linux
Ιστότοπος ΣΕΚ Καβάλλας
Ιστολόγια χρηστών του διαδικτύου: 1 , 2 , 3