ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Μηχανικών Ανάπτυξης Λογισμικού, για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου, για τις ανάγκες του έργου Πλειάδες καθώς & έργων Τεχνικού Συμβούλου ΥπΕΠΘ, του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Περισσότερες πληροφορίες