ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔ Π148

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», (απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 155.263/ΨΣ13730-Α2/25-9-2009) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ)  και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Οι συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου θα έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθούν μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και  την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Σχετικά συννημένα:

PROSKLHSH EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS GIA YPOVOLH PROTASEWN SYNAPSHS SYMVASEWN MISTHWSHS ERGOY ID_ΙΤΥΕ_P148_30-01-2012.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔ Π158

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 13275/27-07-2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.


Η σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθεί μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και  την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Σχετικά συννημένα:

PROSKLHSH EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS GIA YPOVOLH PROTASEWN SYNAPSHS SYMVASEWN MISTHWSHS ERGOY ID_ΙΤΥΕ_P158_03-02-2012.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔ Π156

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Διεύθυνσης «Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων»: “Εnhancement of cultural heritage through environmental planning and management (CHERPLAN)”, (INTERREG SouthEastEurope που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο). Χρονική Διάρκεια έργου: 01/11/2011 έως 31/12/2013).


Η σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθεί μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και  την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Σχετικά συννημένα:

PROSKLHSH EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS GIA YPOVOLH PROTASEWN SYNAPSHS SYMVASEWN MISTHWSHS ERGOY ID_ΙΤΥΕ_P156_03-02-2012.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔ Π137

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 13275/27-07-2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.


Η σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθεί μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και  την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.


Σχετικά συννημένα:


PROSKLHSH EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS GIA YPOVOLH PROTASEWN SYNAPSHS SYMVASEWN MISTHWSHS ERGOY ID_ΙΤΥΕ_P137_30-01-2012.pdf

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τίτλος:  "ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ"


 

Σχετικά συννημένα:

Περίληψη_Προκήρυξης_Διαγωνισμού_Σχολικό Συγκρότημα Γκράβας.docΤεύχος_Προκήρυξης_Τακτικού_Ανοικτού_Διαγωνισμού_Σχολικό Συγκρότημα Γκράβα.doc

ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου : ‘Ψηφιακό Αποθετήριο Και Ολοκληρωμένο Σύστημα Αριστείας Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση’, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» , προτίθεται να προμηθευτεί δι’ απευθείας αναθέσεως εργασίες εκτύπωσης αφίσας προβολής του έργου.

Σχετικά συννημένα:

RFP_EKTYPOSEIS_ARISTEIA.pdf

Πρόθεση ανάθεσης υπηρεσίας νομικής υποστήριξης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος" [ΙΤΥΕ] προτίθεται έως την 24/1/2012 να αναθέσει, δι' απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης.

Σχετικά συννημένα:

ΒΟΝΝ46941Δ-ΙΕΠ - Π 56.pdf

Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας λογισμικού \"ΣΤΗΡΙΖΩ\"

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου    «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω»  το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , προτίθεται έως την 27/01/2012 να προμηθευτεί σε πλαίσια ακαδημαϊκής χρήσης, δι’ απευθείας αναθέσεως λογισμικό.


  


 

Σχετικά συννημένα:

Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας_ΣΤΗΡΙΖΩ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EBITS

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Energy BITS – Young people and media for a low energy footprint (E-BITS)», προτίθεται να προμηθευτεί: Υπηρεσίες preproduction, σκηνοθεσίας και παραγωγής τριών (3) δεκάλεπτων εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ σε θέματα βιώσιμης ενέργειας.


Σχετικά συννημένα:


RFP_EBITS.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στην Αθήνα

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού 


χαρακτήρα], για τις ανάγκες των έργων του, προτίθεται να προχωρήσει σε μίσθωση ακινήτου.


Σχετικά συννημένα:


Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος.pdf

Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού

Τίτλος: "Απλούστευση Διαδικασιών Ενιαίου Φορέα Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"


Αντικείμενο: Ο παρών Ανοικτός, Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου με Α/Α 1 «Απλούστευση Διαδικασιών Ενιαίου Φορέα Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» της Πράξης «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η οποία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».


Προϋπολογισμός: 626.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)


Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 16 Ιανουαρίου 2012


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βασίλειος Δελής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά συννημένα:

Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού_ΙΤΥΕ.pdfΈντυπο Υποβολής Παρατηρήσεων.doc

Παροχή διευκρινήσεων στα πλαίσια της διενέργειας Ανοικτού διαγωνισμού (Διακήρυξη Π 794/14-11-2011)

Παροχή διευκρινήσεων στα πλαίσια της διενέργειας  Ανοικτού διαγωνισμού, για την «Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2012-13 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Σχετικά συννημένα:

DIEFRINISEIS_DIAGONISMOU_P794_14-11-2011.pdf

Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια της διενέργειας Ανοικτού διαγωνισμού

Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια της διενέργειας Ανοικτού διαγωνισμού


για την  «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων» .

Σχετικά συννημένα:

DIEFKRINISEIS_DIAGONISMOU_ P768_31-10-2011.pdf

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών, υπολ. εξοπλισμού & περιφερειακών ΔιΤΥΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για την επέκταση και αναβάθμιση υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων (Δι.Τ.Υ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια  ανταλλακτικών, υπολογιστικού εξοπλισμού και περιφερειακών.


Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και των συνοδευτικών υπηρεσιών είναι 16.650,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Σχετικά συννημένα:

RFP_Proheiros_DiTYS-2011-12-19.pdf

Διεθνές Συνέδριο SMARTeST - Implementing Flood Resilience

Innovative Flood Resilience Technologies – Join us now!!

FP7 SMARTeST initiative welcomes you in Athens

Διεθνές Συνέδριο Implementing Flood Resilience, 27-28/09/2012, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κεντρικό κτίριο Πρυτανείας)

Το κλίμα αλλάζει. Οι πλημύρες είναι συχνότερες και εντονότερες σε ολοένα και περισσότερα μέρη της γης. Η επιστήμη και η τεχνολογία αντιπλημμυρικών συστημάτων προοδεύει αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και περιορίζοντας το κόστος. Η πρόληψη και η προστασία σε πολλές περιπτώσεις συμφέρει περισσότερο από την αποκατάσταση των ζημιών.

Επιστήμονες, ερευνητές, διευθυντές υπηρεσιών και εκπρόσωποι εταιρειών, δίνουν ραντεβού στην Αθήνα 27-28 Σεπτεμβρίου 2012, στο Διεθνές συνέδριο ‘Implementing Flood Resilience’.

Σας περιμένουμε!

(Πληροφορίες: http://floodresilience.eu/conference,

Επ. Καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)