ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας τριών (3) πινάκων-συστημάτων διαδραστικής προβολής

Σχετικά συννημένα:

Δ266 - ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημοσιεύσεις

Σχετικά συννημένα:

PROSKLHSH YPOVOLHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS GIA DHMOSIEYSEIS_D264.doc

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συστημάτων (Internet tablet pcs)

Σχετικά συννημένα:

PROTHESH_ANATHESI_PROMITHEIAS.doc

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ240/21-03-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης των υποέργων που υλοποιούνται από τον Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης:

o         «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217081)

o         «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217082)

o         «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217083)

 

προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων συνεργατών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή επιστημόνων με διδακτορικό δίπλωμα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, η χρονική διάρκεια της οποίας ποικίλλει ανάλογα με το φόρτο εργασιών που θα κληθούν να καλύψουν οι υποψήφιοι καθώς και τις συνθήκες υλοποίησης των υποέργων. Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη των υποέργων. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία των υποψηφίων.

Η χρονική διάρκεια των υποέργων είναι 42 μήνες από την ένταξη τους ήτοι από 01/07/2009 έως 31/12/2012.

Σχετικά συννημένα:

ENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOCPROKHRYXH_TEK_D240_21-03-2011.doc

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ239/21-03-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα “Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας”: «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, (στα πλαίσια της Πρόσκλησης 29), προκηρύσσει την πλήρωση: Δύο (2) θέσεων παροχής υπηρεσιών εισαγωγής και επικαιροποίησης δεδομένων σε βάση μισθοδοσίας  και τεσσάρων (4) θέσεων καθορισμού προδιαγραφών υλοποίησης εφαρμογών μισθοδοσίας και λειτουργικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και  την εμπειρία των υποψήφιων.

Σχετικά συννημένα:

ENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOCPROKHRYXH_EAITY_D239_21-03-2011.doc

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ224/08-03-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 6: «Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας, Επεκτάσεις και Διαχείριση Περιεχομένου Πληροφοριακού Συστήματος Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ)» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Συνεργατών για έκτακτες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη  χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του Υποέργου.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_TEG_D224_08-03-2011.doc

ENTYPO_AITHSHS_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ217/01-03-2011)

Ο Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης (1) Συνεργάτη Δημοσίου Υπαλλήλου Εκπαιδευτικού, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου : «European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)», Grant agreement 261323, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (7o Πρόγραμμα Πλαίσιο).

Όποιος επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μισθώσεως έργου, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη της πράξης. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του υποψηφίου.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_ΤΔΤ_D217_01-03-2011.doc

ENTYPO_AITHSHS_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ216/01-03-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296437, Χρονική Διάρκεια Πράξης: 1/7/2010 έως 30/06/2013)  και συγκεκριμένα των υποέργων «Σχεδιασμός και Παραγωγή του Περιεχομένου των μαθημάτων» και «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου και Λειτουργία της Υπηρεσίας», προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ψηφιοποιητή Υλικού Σχολικών Εγχειριδίων της Γ΄Λυκείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτός που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη  χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη της Πράξης.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_TEG_D216_01-03-2011.doc

ENTYPO_AITHSHS_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ215/01-03-2011)

Η Ερευνητική Μονάδα 6 του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών  ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) Συνεργάτες για έκτακτες ανάγκες για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων:

o         CNG, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ICT / 7th Framework Programme (Grant Agreement Number: 248175) ή / και

o         «Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας» (Κωδικός Βάσης 464/000) της Ερευνητικής Μονάδας 6

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, η χρονική διάρκεια της οποίας ποικίλλει ανάλογα με το αντικείμενο κάθε θέσης, και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη της πράξης. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_EM6_D215_01-03-2011.doc

ENTYPO_AITHSHS_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ219/04-03-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441), προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων: ενός (1) οργανωτή καινοτόμων δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τριών (3) συμβούλων σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, μια (1) θέση επιστήμονα με ειδίκευση στην πληροφορική, ενός (1) junior μηχανικού ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και ενός (1) Επιστήμονα-συνεργάτη για σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ενεργειών δημοσιότητας του έργου (7 θέσεις συνολικά) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_D219.pdf

ENTYPO_AITHSHS_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS

Το online φροντιστήριο παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας

Πρόσβαση στα μαθήματα που θέλουν, σε βοηθητικές υπηρεσίες, σε ασκήσεις και σε σημειώσεις καθηγητή θα έχουν οι μαθητές μέσω του online φροντιστηρίου που παρουσίασε την Παρασκευή το υπουργείο Παιδείας.

Με ένα «κλικ» στον υπολογιστή τους οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στο διάβασμά τους.

Είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη, που εφαρμόζεται η πρωτοβουλία αυτή. Σύμφωνα με στοιχεία, μέσα σε τρεις ημέρες στη διάρκεια των οποίων τρία μαθήματα βρίσκονται στο Διαδίκτυο, τα «χτυπήματα» ανήλθαν σε 54.000.

Τα μαθήματα που βρίσκονται ήδη στο Διαδίκτυο είναι: Αρχαία, Φυσική και Μαθηματικά, ενώ από τον επόμενο χρόνο θα εμπλουτιστεί η ύλη με άλλα τρία μαθήματα. Σκοπός είναι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα μέσω Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες

Φροντιστήριο στο διαδίκτυο προωθεί το Υπουργείο Παιδείας

Φροντιστήριο στο διαδίκτυο προωθεί το υπουργείο Παιδείας, μέσω του προγράμματος που ονομάζει «Προετοιμάζομαι για τις πανελλαδικές εξετάσεις».

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, με επικεφαλής την υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου, παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα, το οποίο φιλοδοξεί με ένα «κλικ» στον υπολογιστή τους τα παιδιά να βλέπουν τα μαθήματα που θέλουν, να έχουν τις βοηθητικές υπηρεσίες, που τους χρειάζονται, να έχουν ασκήσεις, σημειώσεις του καθηγητή και όσα είναι απαραίτητα στο διάβασμά τους.

Περισσότερες πληροφορίες

PC Magazine: Διάκριση www.sch.gr - Internet Service of the Year

Tο γνωστό περιοδικό PC Magazine (http://e-pcmag.gr/) απένειμε τη διάκριση Internet Service of the Year στην ανανεωμένη δικτυακή πύλη www.sch.gr του ΠΣΔ.


Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο http://www.techawards.gr/pdf/201104.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού

Σχετικά συννημένα:

ANATHESI_PROMITHEIAS_ASPIS_D.197.doc

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ201/22-02-2011)

H Ερευνητική Μονάδα 1 του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση μιας θέσης (1) Επιστήμονα Μηχανικού Έρευνας και Ανάπτυξης για τις ανάγκες υλοποίησης τoυ έργου:

  • Semantic-Service Provisioning for the Internet of Things using Future Internet Research by Experimentation (FP7 ICT/FIRE IP Project ICT-258885)

 


Όποιος επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μισθώσεως έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του υποψηφίου.
Το παραπάνω έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εντεταγμένο στο έβδομο Κοινοτικό Πλαίσιο – FP7.

 Περισσότερες πληροφορίες

Έντυπο Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος