ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου πτυχίου) με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D..), ή ισοδύναμης ειδικότητας - με σύμβαση μισθώσεως έργου - για απασχόληση σε έργα της Ερευνητικής Μονάδας 6 (Τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω αναφερόμενων θέσεων απασχόλησης στον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών με σύμβαση μισθώσεως έργου, στα πλαίσια των έργων «Τεχνικός Σύμβουλος», «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο», «Etwinning» και άλλων έργων του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών, καθώς και αναμενόμενων έργων μετά από έγκριση των προτάσεων «Ψηφιακός Μαθητής» και «Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα επέκτασης) για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «Proactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it (PRoMPt)» - του Τομέα Κέντρο Τηλεματικής - το οποίο & εντάσσεται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας INTERREG IVC & καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Μηχανικού Η/Υ κ’ Πληροφορικής ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών, για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου για τις ανάγκες των έργων α) «ΟΠΣΥΔ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Διοίκησης του Προσωπικού της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης», β) «SimSafety: Flight Simulator for Internet Safety», γ) «Περιοδικός έλεγχος ασφάλειας κεντρικών συστημάτων του ΥΠΕΠΘ και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών» του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες

FINN - αρθρο

Η δημοφιλής δικτυακή πύλη Pathfinder φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα στο συνέδριο ACE 2009 (Advances in Computer Entertainment), στο οποίο μέλη της Ερευνητικής Μονάδας 1 απέσπασαν το χρυσο βραβείο επίδειξης συστήματος για την εργασία τους με τίτλο "Multiplayer Pervasive Games and Networked Interactive Installations using Ad hoc Mobile Sensor Networks".


http://news.pathfinder.gr/periscopio/ace-athens-vid.html


Στο αφιέρωμα αυτό συμπεριλαμβάνεται βίντεο, στο οποίο οι ερευνητές του ΕΑΙΤΥ Δρ. Γεώργιος Μυλωνάς και Παναγιώτης Κόκκινος μιλούν για τη συγκεκριμένη εργασία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού εργασιών σε υπολογιστικά συστήματα του ΥπΕΠΘ – στα πλαίσια του Τεχνικού Συμβούλου - Γραφείο Υποστήριξης ΥπΕΠΘ - με σύμβαση μισθώσεως έργου & καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση μισθώσεως έργου για απασχόληση σε έργα της Ερευνητικής Μονάδας 6 (Τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης), και συγκεκριμένα στo έργο:
CNG (ICT/FP7)
Καθώς και στα κάτωθι μελλοντικά έργα:
GN-3 (ICT/FP7)
ECITIZEN (Interreg IV C)
OSEPA (Interreg IV C)
ICT-VN (Interreg IV C)

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Μηχανικού Η/Υ κ’ Πληροφορικής, για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου για τις ανάγκες των έργων «Διαρκής αξιολόγηση για τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν το έτος 2009 στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “Κατάρτιση χρηστών στα νέα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών”» και «Τεχνικός Σύμβουλος ΥπΕΠΘ» του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες

"Διεθνής Διάκριση για το ΕΑΙΤΥ" Άρθρο της Εφημερίδας ΓΝΩΜΗ - 10/11/2009

"Διεθνής Διάκριση για το ΕΑΙΤΥ" Άρθρο της Εφημερίδας ΓΝΩΜΗ - 10/11/2009

 

Πλήρες κείμενο του άρθρου

Άρθρο για το paper Π.Σπυράκη - Χ. Τσακνάκη "Rumors and Playing Games"

Άρθρο για το paper Π.Σπυράκη - Χ. Τσακνάκη "Rumors and Playing Games"

 

Δείτε περισσότερα

"Παίξτε το κρυφτό με δίκαιο διαιτητή" Άρθρο της Εφημερίδας "Πελοπόννησος" 9/11/2009

"Παίξτε το κρυφτό με δίκαιο διαιτητή"

Άρθρο της Εφημερίδας "Πελοπόννησος" 9/11/2009

Πλήρες κείμενο του άρθρου

Βράβευση "ACM Advances in Computer Entertainment Technology 2009 Gold Creative Showcase Award"

Οι Δρ. Ιωάννης Χατζηγιαννάκης, Δρ. Γεώργιος Μυλωνάς και Καθ. Παύλος Σπυράκης, Ερευνητές της Ερευνητικής Μονάδας 1, μαζί με τον Παναγιώτη Κόκκινο, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και τους Ορέστη Ακριβόπουλο, Μάριο Λογαρά και Νίκο Βασιλάκη, Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τιμήθηκαν με το :

Gold Award for Creative Showcase

για την εργασία τους:

Multiplayer Pervasive Games and Networked Interactive Installations using Ad hoc Mobile Sensor Networks

στο συνέδριο:

5th ACM International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology (ACE 2009)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα FinN μπορείτε να βρείτε

στην ιστοσελίδα: http://finn.cti.gr

Ημερίδα - Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: "Οι εκπαιδευτικοί συζητούν για την ασφάλεια Των μαθητών τους στο Δ

Δευτέρα 9/11/2009, ώρα 17.00 – 20.00, «Μέγαρο Λόγου και Τέχνης», Πλατεία Βασ. Γεωργίου, Πάτρα

 

Περισσότερες πληροφορίες

Euroscience Mediterranean Event 2009

15 έως 19 Οκτωβρίου 2009 στην Αθήνα, στο Αρχαιολογικό Πάρκο Αθηνών "Γκάζι" "Τεχνόπολις".

Μπορείτε να καταθέσετε την περίληψη σας μέχρι τις 10 Aυγούστου 2009 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

 • Climate Change
 • Science for security and stability
 • Facing natural disasters
 • Nutrition and health
 • Science and innovation policy
 • Towards Web3
 • Science Communication
 • Designing the modern city
 • Building a smart home
 • Fighting for resources
 • The new viruses
 • Manufacturing Confusion

 

http://www.esme2009.org/content/abstracts-submission

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) & συγκεκριμένα ο Τομέας Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Μηχανικού Έρευνας & Ανάπτυξης για απασχόληση ως έμπειρου Ερευνητή στα πλαίσια του έργου «Παρακολούθηση, Συντήρηση και Αναβάθμιση των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεξαγωγής Κληρώσεων Hypergen & Cryptogen», με σύμβαση μισθώσεως έργου & καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες