ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) & συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Συστημάτων (ΔιΤΥΣ), προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Μηχανικού Δικτύων με σύμβαση μισθώσεως έργου & καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση μισθώσεως έργου για απασχόληση σε έργα της Ερευνητικής Μονάδας 6 (Τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης), και συγκεκριμένα σε κάποιο(-α) από τα υπάρχοντα έργα:

  •  Τεχνική Υποστήριξη για την Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Games @ Large
  • Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας
ή/και τα μελλοντικά έργα:
  • GN3
  • Υπηρεσίες Προώθησης της Ευρυζωνικότητας (Πρόσκληση 192)
  • Εκπαιδευτικό υλικό ΠΕΤΑ

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες

Συνέδριο Πληροφορικής “ICALP 2009”

Περισσότερες πληροφορίες

Συνέδριο Πληροφορικής “WebScience 2009”

Περισσότερες πληροφορίες

Web Science Conference 2009

Άρθρο της εφημερίδας "Καθημερινή"

 

Πλήρες κείμενο του άρθρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Μηχανικού Έρευνας & Ανάπτυξης για απασχόληση ως έμπειρων Ερευνητών στα έργα FRONTS, WISEBED, AEOLUS & AUDIS της Ερευνητικής Μονάδας-1 (ΕΜ1), με σύμβαση μισθώσεως έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα επέκτασης) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες

Η Αριστεία στο ΕΑΙΤΥ

Άρθρο της Εφημερίδας «Σύμβουλος Επιχειρήσεων»

Πλήρες κείμενο του άρθρου (σελίδα 20)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Τεχνικού Διαχείρισης Συστημάτων με σύμβαση μισθώσεως έργου στον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, στα πλαίσια του έργου Τεχνικός Σύμβουλος ΥπΕΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες

Κυβέρνηση θα βγάζει η «ΠΝΥΚΑ»

Άρθρο της Εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ για το έργο «ΠΝΥΚΑ» του ΕΑΙΤΥ

 

Πλήρες κείμενο του άρθρου: Σελίδα 1 , Σελίδα 2

Το WEB γιορτάζει τα 15χρονά του

Άρθρο των κ.κ. Γ. Μητακίδη & Μ. Βαφόπουλου στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 

Πλήρες κείμενο του άρθρου:Σελίδα 1, Σελίδα 2

Πάτρα: Η Τεχνολογία είναι εδώ

Άρθρο της Εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ(21/5/1992)

 

Πλήρες κείμενο του άρθου

11ο Μoney Show Πάτρας - Forum Ανάπτυξης 2008

Περισσότερες πληροφορίες-Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες του έργου: CITER - Creating a European History Textbook Repository, eContent Plus Programme, European Commission καθώς & άλλων συναφών (Ευρωπαϊκών & Εθνικών) έργων της Ερευνητικής Μονάδας 3 - Data and Knowledge Engineering Group (DKE) προκηρύσσει την πλήρωση (για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης):

  • Δύο (2) θέσεων Senior Μηχανικών Έρευνας & Ανάπτυξης
  • Δύο (2) θέσεων Junior Μηχανικών Έρευνας & Ανάπτυξης

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δημιουργίας και υποστήριξης λειτουργίας ιστοτόπων, για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου για τις ανάγκες του έργου FRONTS καθώς και άλλων έργων της Ερευνητικής Μονάδας 1 & καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες του έργου:
*CITER - Creation of a European History Textbook Repository καθώς και σε συναφή ευρωπαϊκά & εθνικά έργα της Ερευνητικής Μονάδας ΙΙΙ
προκηρύσσει την πλήρωση Μίας (1) θέσης Senior Project Manager, για απασχόληση στην Ερευνητική Μονάδα 3 - Data and Knowledge Engineering Group (DKE), με σύμβαση μισθώσεως έργου διάρκειας δέκα (10) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες