Συνέδριο με θέμα «Αντιμετώπιση του Ψηφιακού Χάσματος σε αγροτικές περιοχές»

Συνέδριο με θέμα «Αντιμετώπιση του Ψηφιακού Χάσματος σε αγροτικές περιοχές» θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου TELEACCESS (στο οποίο το ΕΑΙΤΥ είναι επικεφαλής εταίρος) στις 15,16 Μαϊου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες:http://www.teleaccess.org/conference/

Επανεξετάζοντας τα Οικολογικά Σχολεία: ο ρόλος της Πληροφορικής

Άρθρο των Π. Σπυράκη και Ι. Χαντζηγιαννάκη με τίτλο "Επανεξετάζοντας τα Οικολογικά Σχολεία: ο ρόλος της Πληροφορικής"

Αντίγραφο του άρθρου

Εμείς και οι ευφυείς μηχανές μας

Άρθρο του Π. Σπυράκη με τίτλο "Εμείς και οι ευφυείς μηχανές μας"

Αντίγραφο του άρθρου

To EAITY, η Παιδεία και η Ψηφιακή Σύγκλιση

Άρθο του Π. Σπυράκη με τίτλο "To EAITY, η Παιδεία και η Ψηφιακή Σύγκλιση"

Αντίγραφο του άρθρου

Η αρχή έγινε το 1857

Άρθρο με τίτλο "Η αρχή έγινε το 1857"

Δημοσίευση στον portal της εφημερίδας Ελευθεροτυπία την 15/10/2007

Περισσότερες πληροφορίες

Απλά μαθήματα νέας Οικονομίας

Άρθρο του Π. Σπυράκη με τίτλο "Απλά Μαθήματα Νέας Οικονομίας"

Δημοσίευστη στο portal Το ΒΗΜΑ online την 13/1/2008

Περισσότερες πληροφορίες  

Ο υπολογιστής θα αλλάξει μορφή

Άρθρο του Α. Καμέα με τίτλο "Ο υπολογιστής θα αλλάξει μορφή"

Δημοσίευση στην εφημερίδα Ελεύθεροσ Τύπος την 10/1/2008 

Αντίγραφο του άρθρου

Tripod: Training Civil Engineers on Post Earthquake Safety Assesssment of Damaged Buildings

;Άρθρο με τίτλο "Tripod: Training Civil Engineers on Post Earthquake Safety Assesssment of Damaged Buildings" για το έργο TRIPOD του ΕΑΙΤΥ

Δημοσίευση στην Εφημερίδα The Parliament την 12/11/2007

Αντίγραφο του άρθρου

Άκόμα πιο έξυπνα τα έξυπνα σπίτια

Άρθρο με τίτλο "Άκόμα πιο έξυπνα τα έξυπνα σπίτια" για το έργο ASTRA του ΕΑΙΤΥ

Δημοσίευση στην  Εφημερίδα Ελεύθερος τύπος την 10/1/2008

 Αντίγραφο του άρθρου

Προστασία του παρελθόντος από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

Άρθρο με τίτλο "Προστασία του παρελθόντος από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών" για το έργο ΑΣΚΑ του ΕΑΙΤΥ.

Δημοσίευση στο portal in.gr την 18/1/2008

Περισσότερες πληροφορίες  

Σημείο εκκίνησης η Ελλάδα για την Επιστήμη του Ιστού

Άρθρο με Τίτλο "Σημείο εκκίνησης η Ελλάδα για την Επιστήμη του Ιστού".

Δημοσίευση στο Portal της Εφημερίδας Καθημερινή την 28/12/2007

Περισσότερεςε πληροφορίες

Τα καλύτερα από την Πληροφορική έρχονται

Άρθρο του Π. Σπυράκη με τίτλο "Τα καλύτερα από την Πληροφορική έρχονται".

Δημοσίευση στην εφημερίδα Ελεύθερος τύπος την 9/2/2008

Αντίγραφο του άρθρου

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών: Γέφυρα στην ψηφιακή εποχή

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007

Αντίγραφο του Άρθρου

Ευρυζωνικότητα: Μία υποδομή και ένα δημόσια αγαθό για τον 21ο αιώνα

Άρθρο του Χ.Ι.Μπούρα με τίτλο "Ευρυζωνικότητα: Μία υποδομή και ένα δημόσια αγαθό για τον 21ο αιώνα"

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007

Αντίγραφο του άρθρου

Αξιοποίηση Μητρoπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στη Δ. Ελλάδα

'Αρθρο τωμ Π.Γ. Σπυράκη κ Χ.Ι. Μπούρα με τίτλο "Μια τολμηρή αλλά αναγκαία πρόταση για την αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Δυτική Ελλάδα".

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007.

Αντίγραφο του Άρθρου