ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π306_10-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π306_10-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π364_24-04-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «VR4CHEMISTRY, Virtual Reality Labs for Chemistry» ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

- ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

- ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) 

ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Virtual Reality Labs for Chemistry »

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ KEY ACTION 2 - COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES – Grant agreement  2022-1-PL01-KA220-SCH-000086010)

 

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20240424_p364.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π303_10-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π303_10-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π297_08-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π297_08-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (23-04-2024)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, το Σάββατο 13/4/2024 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που συνδιοργάνωσαν ο Οργανισμός Ανοιχτών ΤεχνολογιώνΕΕΛΛΑΚ, η Ελληνογερμανική Αγωγή και ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Μάθηση», Τμήμα  Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Φέροντας μαζί εμπειρογνώμονες από τους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της παιδαγωγικής έρευνας και της σχολικής πράξης, η Ημερίδα επιχείρησε να παρουσιάσει συστηματικά τα παραπάνω ζητήματα και να δώσει χειροπιαστά παραδείγματα χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική πράξη. 

Η Ημερίδα επίσης περιελάμβανε μία σειρά από θεματικά εργαστήρια, με στόχο να αναδείξουν τις αναμενόμενες δυνατότητες που θα προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναλυτικά, η Ημερίδα ξεκίνησε με τις ομιλίες του προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Σ. Δουκάκη και του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» κ. Δ. Σερπάνου.

Ακολούθησε panel συζήτησης, στο οποίο συμμετείχαν εξέχοντες παιδαγωγοί και ερευνητές στον τομέα της εκπαίδευσης και συζήτησαν θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι κ.κ.

 • Δρ. Δημήτρης Σάμψων, Καθηγητής στα Ψηφιακά Συστήματα στη Μάθηση και την Εκπαίδευση // Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρονική Μάθηση // Διευθυντής Εργαστηρίου «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση», Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • Δρ. Σοφοκλής Σωτηρίου, Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερμανική Αγωγή.
 • Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης eTwinning.
 • Δρ. Γρηγόρης Μέντζας, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
 • Δρ. Αριστείδης Βραχάτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • Δρ. Χρήστος Τρούσσας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 • Παναγιώτης Καμπύλης, Αναλυτής Πολιτικών και Δεδομένων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου.

Το συντονισμό της συζήτησης έκανε ο εκπαιδευτικός συνεργάτης της ΕΕΛΛΑΚ και μέλος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης του eTwinning κ. Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός.

Ακολούθησαν παράλληλα εργαστήρια με στόχο να αποσαφηνίσουν και να αναδείξουν πρακτικές αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία και την καθημερινή διδακτική πρακτική. Συγκεκριμένα,

 • Εργαστήριο με τίτλο «Discovery Space: Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη δυναμική αξιολόγηση των μαθητών» με εισηγητή το Δρ. Δημήτρη Κουλεντιανό, ερευνητή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
 • Εργαστήριο με τίτλο «AI4EDU Teacher Mate & Study Buddy: Πρακτικές Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για μία πιο ελκυστική και αποδοτική εκπαιδευτική διαδικασία», με εισηγητές τον κ. Γρηγόρη Μηλόπουλο, ερευνητή Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και τον Δρ. Μάριο Παπαευριπίδου, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Εργαστήριο με τίτλο «3Exploring AI in the classroom: Αξιοποιώντας εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδακτική διαδικασία» με εισηγήτρια τη Δρ. Κατερίνα Γλέζου, PhD, M.Sc., M.Ed., Scientix Ambassador, EU CodeWeek Leading Teacher, Καθηγήτρια Πληροφορικής / Ρομποτικής / Φυσικών Επιστημών – Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις παρουσιάσεις-ομιλίες

 • «Τhe Artificial Intelligence-Aware Classroom: Παρουσίαση εκπαιδευτικών σεναρίων με τη χρήση εργαλείων ΤΝ και του ψηφιακού παιχνιδιού «Αdventure in Artificial intelligence»» με εισηγήτρια την κα. Δήμητρα Δημητρακοπούλου, M.Sc., Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής
 • «Συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση Ακριβείας: Προκλήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές», με εισηγητή τον Δρ. Αριστείδη Βραχάτη, Επίκουρο Καθηγητή, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • «Μηχανές που κατανοούν κείμενο ΙΙ: Κατευθύνσεις για την ελληνική γλώσσα και εφαρμογές στην εκπαίδευση», με εισηγήτρια τη κα Νίνα Γιαλούση, συνεργάτιδα της ΕΕΛΛΑΚ.
Την Ημερίδα παρακολούθησαν 100 και πλέον εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, φοιτητές και ερευνητές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π350_23-04-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ» ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

-  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1))

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1

 

«Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»

 

του Έργου:

 

«Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»

 

που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΑΙΘ του ΕΠΑ 2021-2025, κωδ. Έργου ΟΠΣ (MIS) 5201461

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20240423_p350.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π299_08-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π299_08-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π295_08-04-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π295_08-04-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (23-04-2024)

Οι προηγμένες τεχνολογίες και η καινοτομία αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια οικονομία και η επένδυση σε αυτές αποτελεί μονόδρομο για την Δυτική Ελλάδα, η οποία επιδεικνύει μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια καθώς διαθέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα έρευνας και τεχνολογίας.

Νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω οικοσύστημα έχουν εδραιωθεί και έχουν κάνει σημαντικά άλματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσα από συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες αφήνοντας ένα αξιοσημείωτο τεχνολογικό αποτύπωμα.

Η έμφαση στην ένταση γνώσης, στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα αποτυπώθηκε μέσα από αξιόλογους εισηγητές από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και τεχνολογικό χώρο, οι οποίοι σκιαγράφησαν την σημερινή πραγματικότητα κατά τη διάρκεια των εργασιών του διήμερου 3ου Συνεδρίου IMPACT 2024, που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στις 17 και 18 Απριλίου 2024, στις εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Στις διήμερες εργασίες του Συνεδρίου, που συνδιοργάνωσαν το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», η εφημερίδα «Γνώμη» και ο ΣΤΕΔΕ με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισημάνθηκε πως οι προοπτικές είναι ευοίωνες για το μέλλον, αρκεί να υπάρξει ολιστικός στρατηγικός σχεδιασμός και πολιτική βούληση, ενώ τονίστηκε η αναγκαιότητα της ίδρυσης Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας.

Η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες και η έξυπνη εξειδίκευση είναι τομείς στους οποίους η έρευνα και η τεχνολογία έχει άμεση εφαρμογή και δημιουργούν υπεραξία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως τονίστηκε στο συνέδριο.

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα πεδία εφαρμογής της καινοτομίας από εταιρείες που έχουν καταξιωθεί διεθνώς, καθώς και το έργο των ακαδημαϊκών φορέων. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει και αυτές που δρομολογούνται στο επόμενα χρόνια, αναπτύχθηκαν από τους 42 εισηγητές που συμμετείχαν στα στρογγυλά τραπέζια κάνοντας έναν εποικοδομητικό διάλογο, με διαπιστώσεις και προτάσεις.

Υποστηρικτές του συνεδρίου ήταν η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Οργανισμός Λιμένα Πάτρας και το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικά συννημένα:


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_IMPACT.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π344-19-04-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:

 

Α) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1

 «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»

 του Έργου:

 «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ»

 

που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΑΙΘΑ του ΕΠΑ 2021-2025, κωδ. Έργου ΟΠΣ (MIS) 5201461

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να συνάψει έως μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για επιστημονικό/η συνεργάτη/ιδα σε θέματα αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαίδευση και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

Σχετικά συννημένα:


20240419_p344.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π343_18-04-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Enhancing the capacity of the Hellenic Consolidated Security Operation Center (EL-SOC ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

- ΕΩΣ MIA  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ MHXANIKO H/Y KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

Enhancing the capacity of the Hellenic Consolidated Security Operation Center (EL-SOC)

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Digital Europe Programme (DIGITAL) - Grant Agreement Number: 101127713

                                                         το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20240418_p343.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π255_29-03-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π255_29-03-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Π328/16.04.2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25

Τίτλος Σύμβασης: Προμήθεια Ευρωπαλετών για τις Ανάγκες Συσκευασίας των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2024-25

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 19.200,00 €, εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 99.200,00 €).

Η συνολική ποσότητα της προμήθειας είναι 5.000 ευρωπαλέτες.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: Παρασκευή 10/05/2024 και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 16/05/2024 και ώρα 12:00

 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Λήψη Αρχείων

Π329/16.04.2024 – Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «SUB.2:  Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης (School Vocational Guidance Using Machine Learning)» (Κωδικός Έργου: 2022ΤΑ04700012, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5180856).

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με Κωδικό Έργου 2022ΤΑ04700012. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Ταμείο Ανάκαμψης: ΣΑΤΑ ΤΑ047.

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 348781

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π329/16.04.2024

Τίτλος Διαγωνισμού: Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 1.318.548,39€ πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.635.000,00€)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 21.05.2024 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π336_16-04-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (2023-2025)» ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ/ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΗΕLPDESK) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΣΔ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1

«Εργασίες ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για την Επέκταση και Εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

της πράξης

«Επέκταση και εξέλιξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (2023-2025)» (MIS/ΟΠΣ: 5201458)

 

που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΠΑ ΤΠΑ ΥΠΑΙΘ 2021-2025, ΣΑΝΑ 346

 

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

 

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20240416_p336.pdf