Δημοσίευση της νέας μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Digital Education Content in the EU: state of play and policy options

Η νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Digital Education Content in the EU: state of play and policy options" αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και των ψηφιακών υπηρεσιών του, όπως τα αποθετήρια Φωτόδεντρο, η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα «e-me» και τα διαδραστικά σχολικά βιβλία.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, με το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες Ψηφιακού Σχολείου (dschool.edu.gr) που αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ, η Ελλάδα έχει κατακτήσει πλέον μια σημαντική θέση στον Ευρωπαϊκό χάρτη της ψηφιακής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες του ΙΤΥΕ, ενώ η ελληνική προσέγγιση των «Σφραγίδων Ποιότητας» αναγνωρίζεται ως Ευρωπαϊκή καινοτομία και πηγή έμπνευσης για τη διασφάλιση της ποιότητας των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων.

Στόχος της μελέτης ήταν να αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη σχετικά με το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εντοπίζοντας προκλήσεις και ευκαιρίες για ένα πιο ανθεκτικό και συμπεριληπτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δρ. Ελίνα Μεγάλου, Διευθύντρια της Δ/νσης Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης του ΙΤΥΕ, συμμετείχε στη μελέτη ως μέλος του Stakeholders Consultation Group for the Digital Educational Content της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του έργου της Ελλάδας στον τομέα αυτό και στη διαμόρφωση επιλογών σχετικά με το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην Ευρώπη.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στο European publications portal:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0d219a7a-76dd-11ee-99ba-01aa75ed71a1/language-en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/de1879fb-76dd-11ee-99ba-01aa75ed71a1/language-en


Σχετικά συννημένα:


DT_MeletiEE_FBpost_image.png

Νέα έκδοση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ επικαιροποιήθηκε.

Μπορείτε να βρείτε την νέα έκδοση στην ενότητα ΕΝΤΥΠΑ/ΑΡΧΕΙΟ/ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: https://www.cti.gr/el/docs/odigos  

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Eπιστρέψτε τα βιβλία σας

Άρθρο για την ανακύκλωση των σχολικών βιβλίων

http://www.kathimerini.gr/910470

Σχολικά βιβλία από Οργανισμό - Πρότυπο

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64191350

Τρία ελληνικά ερευνητικά κέντρα στα 500 κορυφαία παγκοσμίως: ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ και ΙΤΥΕ Διόφαντος

Τρία ερευνητικά κέντρα της χώρας μας βρίσκονται στα 500 πρώτα του κόσμου σύμφωνα με την κατάταξη Ranking Web of Research Centers του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC.

Στην πρώτη θέση μεταξύ των ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και στη 233 θέση παγκόσμια κατατάσσεται το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ακολουθεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 322η θέση στον κόσμο. Στα 500 πρώτα κέντρα εντάσσεται και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» συμμετέχει στο ερευνητικό έργο VIMSEN για έξυπνα δίκτυα ενέργειας

Στο ερευνητικό έργο «VIMSEN» συμμετέχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», με στόχο την υλοποίηση μιας καινοτόμας πλατφόρμας, μέσα από την οποία συνεταιρισμοί μικρών παραγωγών «πράσινης» ενέργειας θα διαμορφώσουν τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα του μέλλοντος, συμβάλλοντας στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.


Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το έργο επιδιώκει να αναβαθμίσει τη συμβατική λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο προβλέπει ότι θα παρέχεται η δυνατότητα σε μικρούς παραγωγούς «πράσινης» ενέργειας (π.χ. οικιακούς καταναλωτές-παραγωγούς) να διαμορφώνουν συνεταιρισμούς (associations) με δυναμικό τρόπο, και να συμμετέχουν στην ελεύθερη αγορά και πώληση ενέργειας, μέσα από ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, η εξισορρόπηση παραγωγής-φορτίου και, βέβαια, η προστασία του περιβάλλοντος, με την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι των συμβατικών μονάδων παραγωγής.


Στο πλαίσιο του έργου, το ΙΤΥΕ είναι συντονιστής του έργου, ενώ συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των περιπτώσεων χρήσης, των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών του συστήματος και τη συνολική αξιολόγησή του, ενώ είναι υπεύθυνο και για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής, που αφορά στη διαχείριση της πληροφορίας και την πλατφόρμα λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, το ΙΤΥΕ θα συμβάλει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, καθώς και στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου.


Στο έργο VIMSEN (http://www.ict-vimsen.eu/) συμμετέχουν, επίσης, οι εταιρίες KEMA Nederland BV, ΔΕΗ, COSMOTE, INTELEN, TELINT και WATTICS, καθώς και ένωση δημοτικών διαμερισμάτων από την Ιταλία, όπου θα πραγματοποιηθεί μέρος των πειραμάτων για την αξιολόγηση της πιλοτικής πλατφόρμας σε πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του 7th Framework Programme και έχει συνολική διάρκεια 3 έτη.


To ITYE δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχοντας να επιδείξει μεγάλο αριθμό επιτυχημένων έργων, καθώς και ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών στο χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.