ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1091_18-12-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1091_18-12- 2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr