ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1101_19-12-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1101_19-12- 2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr