ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π32_15-01-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π32_15-01- 2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr