ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π235_09-03-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π235_09-03-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr