ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1009_21-12-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1009-21-12-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr