ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π119_17-02-2021_Κ1

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π119_17-02-2021_Κ1 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr