ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π234_12-04-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π234_12-04-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr