ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π495_02-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π495_02-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr