ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π586_28-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π586_28-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr