ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π566_26-07-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π566_26-07-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr