ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π599_02-08-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π599_02-08-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr