ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π660_14-09-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π660_14-09-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr