ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π860_13-12-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π860_13-12-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr