ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π29_14-01-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π29_14-01-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr