ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π134_24-02-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π134_24-02-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr