ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π165_10-03-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π165_10-03-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr