ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π252_08-04-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π252_08-04-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr