ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π388_31-05-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π388_31-05-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr