ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π589_28-07-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π589_28-07-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr