ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π625_09-08-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π625_09-08-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr