ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π551_26-06-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π551_26-06-2024,στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr