ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων «Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών (helpdesk)» με σύμβαση μισθώσεως έργου διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, για απασχόληση στον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών στα πλαίσια των έργων «ΠΣΔ 2007», «ΠΣΔ 2008», «eTwinning-IV», «Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» καθώς και άλλων έργων του.

Περισσότερες πληροφορίες