ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες του έργου: TRACK&TRADE – Creating a Data Mart for Floating Car Data, CRAFT Programme, European Commission καθώς & άλλων συναφών (Ευρωπαϊκών & Εθνικών) έργων της Ερευνητικής Μονάδας 3 – Data and Knowledge Engineering Group (DKE) προκηρύσσει την πλήρωση (για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως 4 μηνών με δυνατότητα επέκτασης):

Α. Τριών (3) θέσεων Senior Μηχανικών Έρευνας & Ανάπτυξης
Β. Τριών (3) θέσεων Μηχανικών Έρευνας & Ανάπτυξης

Περισσότερες πληροφορίες