ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Χειριστή Η/Υ, για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου για τις ανάγκες του έργου «ΤΣ ΥΠΕΠΘ υποέργο ΤΣ ΔΙΑΣ Κόστος Τρίτων» καθώς & άλλων έργων του Τομέα Κέντρου Τηλεματικής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες