Συνέντευξη του κ. Δ.Αχλιόπτα στην εφημερίδα Καθημερινή

http://tsimitakis.wordpress.com/2008/06/30/συνέντευξη-με-τον-δημήτρη-αχλιόπτα/