ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 484/11.07.16_Προμήθεια Μηχανήματος Συμπίεσης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 19/07/2016, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια μηχανήματος συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού / χαρτονιού / stretch film)  για τη αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, θέση Λόφος Κύριλλου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης και των λοιπών όρων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος, τηλ: 2103350709, e-mail: foskolos@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P484_110716_Promitheia_Mixanimatos_Sympiesis_Anakyklwsimwn_Ylikwn.pdf