ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 588/05.09.2016_Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning16

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 13/09/2016 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή συνεδρίου που θα διεξαχθεί από 17 Νοεμβρίου έως 19 Νοεμβρίου 2016 στην Κορινθία, για εκπαιδευτικούς της δράσης eTwinning.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης για τους Έλληνες συμμετέχοντες (14 άτομα) διαμορφώνεται σε 5.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο etwinning@sch.gr μέχρι την 13/09/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ: 2610-960.340, e-mail: etwinning@sch.gr


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P588_050916_Taxidiotikes_Ypiresies_Korinthia_eTwinning16.pdf